De onderwijsroute in wording: Erkennen leer-werkervaring
De onderwijsroute in wording: Erkennen leer-werkervaring
30 juni 2017
pdf
??

Met ingang van 1 januari 2016 is de onderwijsroute van leer-werkervaring van start gegaan in het mbo. De route is bedoeld voor volwassenen (herstarters of doorstarters) die hun kennis en vaardigheden willen laten valideren met als doel een mbo-diploma te halen.

De onderwijsinstelling mag zelf passende valideringsinstrumenten kiezen en uitvoeren. Ook is het mogelijk om samen te werken met een externe (erkende evc-)aanbieder. Het valideren is gericht op het verlenen van vrijstelling voor onderwijs en /of examinering: het erkennen van leer-werkervaring.

Eind 2016 heeft het Servicepunt examinering mbo met CINOP Advies vijf organisaties bezocht om een beeld te krijgen van de onderwijsroute in het mbo. Dat de praktijk weerbarstig is, is te lezen in het artikel van consultant Geerjanne den Hartog. 

Zoeken

Socialize met CINOP