Leren in 3D
Leren in 3D
27 maart 2013
pdf
1,43 Mb.
CINOP wil met de publicatie Leren in 3D bijdragen aan kwaliteitsslag in het mbo die de komende jaren vorm krijgt. Voor die kwaliteitsslag is er aandacht nodig voor de leeromgeving én voor het proces van 'zich eigen maken', het interne verwervingsproces bij degene die leert.

Leren in 3D is een referentiekader, een geheel van begrippen en verbanden, bedoeld als gemeenschappelijk uitgangspunt bij het denken en praten over leren van iedereen in het mbo.

Het referentiekader gaat over:
  • 3 dimensies van leren: de cognitieve, de emotionele en de sociale dimensie
  • 3 doelen bij het bevorderen van leren
  • 3 doelgroepen: studenten, docenten en managers
Zoeken

Socialize met CINOP