Klantcases

Flexibel en toekomstgerichtonderwijs voor SYNTRA-instellingen België

Naam afbeelding

CINOP ondersteunt SYNTRA België bij het realiseren van een duurzaam basiskader voor flexibel en toekomstgericht onderwijs, rekening houdend met de eigenheid van de vijf betrokken SYNTRA-instellingen. Binnen het kader wordt gewerkt aan flexibilisering van de instroom, de vraag, het aanbod van opleidingsinhoud, de vormgeving en de uitstroom van het onderwijs. Deze aanpak moet gaan zorgen voor sterke klantgerichte flexibele trajecten.

SYNTRA is de specialist in praktijkgerichte, trendy opleidingen voor ondernemende mensen die exact willen leren wat ze nodig hebben om er snoeihard mee aan de slag te gaan! Het SYNTRA-netwerk bestaat uit vijf opleidingscentra met tweeëntwintig SYNTRA-campussen in Vlaanderen en Brussel.

Via het projectplan samenwerking & partnerschappen (Triple Helix Flexibilisering) wil SYNTRA de komend drie jaar de basis leggen voor ‘future-proof’ opleidingen en trajecten. Hiermee wil SYNTRA in kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen in een snel veranderende samenleving; een samenleving waarbij competenties aanzienlijk verschuiven en werknemers herschoold moeten worden. Op basis van een presentatie op 20 april 2018 is CINOP gevraagd om hierbij ondersteuning te bieden.

Duurzaam basiskader

De activiteiten moeten ervoor zorgen dat na een periode van drie jaar een goed basiskader is ontwikkeld om continu verder in te kunnen spelen op de leernoden/wensen van de SYNTRA-klanten en de arbeidsmarkt. Het basiskader zal minimaal moeten bestaan uit:

  • instrumenten om docenten en trainers te professionaliseren en te begeleiden in hun beduidend andere rol als lesgever, hier ligt tevens een link met het project docent van de toekomst;
  • een manier om onze curricula zo te bouwen dat ze ook ondersteunend kunnen zijn aan flexibele leertrajecten;
  • instrumenten om onze productontwikkelaars op te leiden om producten op die manier te bouwen;
  • instrumenten en een proces om continu en cyclisch wensen en noden van klanten én bedrijven op te kunnen volgen;
  • integratie van de 21e -eeuwse vaardigheden in onze curricula;
  • een degelijke administratieve structuur zodat alle vooropgestelde leeruitkomsten goed geregistreerd kunnen worden en gevalideerd kunnen worden.

Meer informatie

Wilt u meer weten over deze aanpak? Neem dan contact met ons op.

Zoeken

Contactpersoon

 Tijs Pijls
Tijs Pijls
Managing consultant
06-10015878
 Michael Bots
Michael Bots
Senior consultant
06-10250628
 Jeroen Kraan
Jeroen Kraan
Consultant
06-10207797

Socialize met CINOP