Klantcases

Aanvalsplan Laaggeletterdheid

Naam afbeelding

Anderhalf miljoen Nederlanders hebben moeite met lezen en schrijven. Daardoor zijn zij onvoldoende uitgerust om aan de eisen van de moderne kenniseconomie te voldoen. Met het nationale ‘Aanvalsplan Laaggeletterdheid’ is een goede basis gelegd om dit probleem aan te pakken.

Het Aanvalsplan Laaggeletterdheid (2006-2010) van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) zette in op drie zaken:
A.    het voorkomen van laaggeletterdheid
B.    het verminderen van laaggeletterdheid
C.    het bevorderen van lezen

Bestrijding
Bestrijding van laaggeletterdheid heeft op lange termijn pas effect als wordt begonnen bij jonge kinderen (en hun ouders). Daarbij moet taal centraal worden gesteld in het onderwijs en moeten werkgevers worden gestimuleerd om lees- en schrijfcursussen aan te bieden aan werknemers. Het spreekt voor zich dat dan de werknemers moeten worden gestimuleerd om deze cursussen te volgen.

Continue ketenaanpak
In het Aanvalsplan Laaggeletterdheid is gekozen voor een continue ketenaanpak. Gemeenten en provincies werken hiervoor samen met scholen, werkgevers, bibliotheken, maatschappelijke organisaties en andere betrokken partijen. Bovendien wordt zo veel mogelijk aangesloten bij bestaande plaatselijke en regionale initiatieven.

Van A tot Z: CINOP’s activiteiten
CINOP was samen met twee andere organisaties, Stichting Expertisecentrum ETV.nl en Stichting Lezen & Schrijven, hoofduitvoerder van het aanvalsplan. Binnen dit project voerde CINOP diverse activiteiten uit van Ambassadeurs opleiden tot en met Zorgdragen voor workshops en trainingen. Een compleet overzicht hiervan, staat in het kader.

  • Ondersteuning aan gemeenten en provincies bij het opzetten van een lokale aanpak en regionale ‘aanvalsplannen’.
  • Workshops voor beleidsambtenaren van gemeenten en personeelsmanagers van bedrijven om ze op weg te helpen bij het verminderen van laaggeletterdheid.
  • Trainingen voor baliemedewerkers in het herkennen en doorverwijzen van laaggeletterden.
  • Ondersteuning aan (v)mbo’s bij het implementeren van taalbeleid met als doel kwaliteitsverbetering van het taalonderwijs.
  • Trainingen voor docenten die ‘ambassadeurs’ opleiden; ambassadeurs zijn mensen die vertellen over hun ervaringen als ex-laaggeletterde en daarmee anderen over de streep kunnen halen.
  • Ontwikkelen van praktische instrumenten en het adviseren van bedrijven over hoe zij taalscholing van hun werknemers effectief kunnen aanpakken.
  • Trainingen voor taal- en vakdocenten om de taalontwikkeling van leerlingen te stimuleren en de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.
  • Onderzoek naar laaggeletterdheid en het onderhouden van een digitaal kenniscentrum van overheids- en onderzoekspublicaties op het terrein van laaggeletterdheid en basisvaardigheden.
  • Onderhouden van een platform voor taalbeleidscoördinatoren van roc’s.

Een goed fundament is met dit aanvalsplan neergezet om nu en in de toekomst laaggeletterdheid aan te pakken en het lezen te stimuleren. Dat is de meerwaarde van het project, want laaggeletterdheid is namelijk niet 1-2-3 verdwenen.
Zoeken

Socialize met CINOP