Nieuws

Jaren

Leren en ervaren hoe je sexuele voorlichting moet geven: verplichte kost in de lerarenopleiding in Benin

Naam afbeelding

13 oktober 2018

In Benin, een land met een zeer jonge bevolking, wordt het basis-en middelbare onderwijs geteisterd door verschijnselen zoals tienerzwangerschappen, prostitutie van minderjarigen, sexueel geweld en miskenning van de vrouwelijke rechten. Nederland heeft zich in een bilaterale samenwerking met Benin tot doel gesteld het bevorderen van Sexuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten (SRGR) en het terugdringen van deze problemen op scholen in dit land. CINOP voert hiervoor het project NICHE/BEN/239 'Renforcement des Ecoles Normales Supérieures et des Ecoles Normales d’Instituteurs' uit.

SRGR is een van de prioriteiten van de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking. SRGR houdt in dat iedereen recht heeft op veilige en prettige seks en ook dat mensen zelf moeten kunnen bepalen of en wanneer ze kinderen willen krijgen.

Betrokken partijen
CINOP werkt in een consortium samen met de twee Nederlandse partners, Rutgers en Le Grand Cru, aan het inbouwen van SRGR in het curriculum van zes Pabo-instellingen en drie lerarenopleidingen voortgezet onderwijs binnen twee universiteiten. De zes Pabo-instellingen vallen onder het ministerie van basisonderwijs (MEMP) terwijl de drie lerarenopleidingen aan de universiteit deel uitmaken van het ministerie van hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (MESRS). Deze twee ministeries worden bij het project betrokken.


Activiteiten
CINOP en haar onderaannemers hebben de Beninese partijen begeleid in de ontwikkeling van twee SRGR-modulen die worden ingepast in bestaande curricula van deze negen instellingen. Het bijzondere van de ontwikkelde modulen is dat ze niet alleen focussen op het cognitieve aspect, zoals gebruikelijk is in het onderwijs in Benin. De modulen zijn zodanig ontwikkeld dat er een grote nadruk is gelegd op gedragsverandering. CINOP levert hiervoor de onderwijskundige expertise, Rutgers de expertise op het gebied van sexuele voorlichting en Le Grand Cru draagt bij aan de ontwikkeling van gedragscompetenties door fysieke oefeningen en rollenspelen.

Het volgen van de lessen SRGR leidt tot de ontwikkeling van competenties van de nieuwe lichting leraren en docenten van basis- en middelbare scholen, die hen in staat stellen het thema sexualiteit op een ruime manier aan te snijden. Het belang van zelfvertrouwen en respect voor elkaar staan hierbij centraal. Naast het ontwikkelen van deze modulen zijn ook stafleden van de instellingen getraind in het lesgeven van de SRGR aan leraren/docenten in opleiding.


Meer informatie

Zoeken

Socialize met CINOP