Nieuws

Jaren

‘Ik geef kleur aan studentenwelzijn’

Naam afbeelding

03 oktober 2018

Op 17 september 2018 was de 16e verdieping van het ministerie van OCW het decor van de Aftrap Studentenwelzijn. Expertisecentrum handicap + studie, onderdeel van CINOP, organiseerde deze bijeenkomst om samen met andere organisaties te praten over de gezamenlijke ambitie om studenten met extra ondersteuningsbehoeften binnen het hoger onderwijs te helpen.

Aan het woord waren Feite Hofman, directeur directie Hoger Onderwijs en Studiefinanciering, Marian de Groot, directeur Expertisecentrum handicap + studie, en Bente van Oort, voorzitter van het Jongerenpanel Zorg én Perspectief van Fonds NutsOhra en ervaringsdeskundige op het gebied van studeren met een functiebeperking. De aanwezigen gingen vervolgens in gesprek over de vijf beschreven ambities:

  1. aandacht voor inclusief hoger onderwijs studieklimaat;
  2. volledige, laagdrempelige informatievoorziening;
  3. intensivering financiële ondersteuning;
  4. instellingspecifieke organisatie;
  5. continue aandacht voor bekwaamheid.

Deze ambities worden door de Vereniging Hogescholen en de VSNU, de LSVB en ISO onderschreven en actief uitgedragen.

Lees hier het volledige verslag van de Aftrap Studentenwelzijn.

Handicap + studie breidt haar werkgebied en rol uit. Naast het werk en de expertise die zij hebben op het gebied van studeren met een functiebeperking, is zij nu aanspreekpunt voor studentenwelzijn in de brede zin van het woord. Marian de Groot (directeur handicap + studie): “We hebben al jaren de opdracht hogescholen en universiteiten te ondersteunen als het gaat om studeren met een beperking. Studentenwelzijn gaat om een bredere groep studenten en OCW heeft ons gevraagd ook deze bredere groep mee te nemen. We hebben het dan over studenten met een extra ondersteuningsvraag door belemmeringen als gevolg van een functiebeperking, chronische ziekte of psychische klachten, zwangerschap en jong ouderschap, behandeling i.v.m. gendertransitie en bijzondere familieomstandigheden, zoals mantelzorg. We zien dat de knelpunten die deze studenten ervaren vaak overeenkomen. Vanuit deze knelpunten is de gezamenlijke ambitie beschreven. Wij gaan graag met de vijf beschreven ambities aan de slag samen alle betrokkenen binnen het hoger onderwijs en daaromheen.”

Zoeken

Socialize met CINOP