Nieuws

Jaren

Campagne Toegankelijk Toetsen: ‘Ruimer denken, kan, mag moet!’ van start

Naam afbeelding

24 april 2018

Expertisecentrum handicap + studie/CINOP is gestart met de campagne Toegankelijk Toetsen, onder het motto: ‘Ruimer denken, kan, mag, moet!’ Het doel van deze campagne is het creëren van bewustzijn en aanzetten tot actie: bij het aanbieden en afnemen van toetsen onder studenten met een functiebeperking is veel meer mogelijk dan men vaak denkt.


De campagne is zowel gericht op het management en examencommissie als op docenten en begeleiders in het hoger onderwijs en dus de hele keten die betrokken is bij het toetsbeleid en de uitvoering daarvan.

foto: Niels Strolenberg, Hanzehogeschool Groningen

Op dinsdag 17 april 2018 heeft er een panelgesprek plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de onderwijsinspectie, professionals van onderwijsinstellingen en een student+. Het panelgesprek bestond uit de volgende thema’s:

  1. Wat zijn de kaders en welke ruimte is er?
  2. Wat zijn de dilemma’s en gaat nog niet goed?
  3. Welke kansen moeten we benutten/wat zijn succesfactoren?


Van het panelgesprek zijn opnames gemaakt. Alle elf deelnemers hebben daarnaast ook een individuele boodschap aangaande toegankelijk toetsen ingesproken. De NVAO zal ook nog een bijdrage leveren. Op dit moment wordt gewerkt aan de montage van het filmpje. Daarna zal de campagne echt verder gaan middels onder andere het verspreiden van de film via diverse kanalen en bijeenkomsten in den lande. De regiobijeenkomsten van Expertisecentrum handicap + studie staan in het najaar ook in het teken van het thema toegankelijk toetsen.

Meer weten?

Wil je actief op de hoogte worden gehouden van de campagne en/of heb je vragen?

Neem dan contact op met Rena Punt: rpunt@cinop.nl, 06-51811461 of Marjolein Büscher-Touwen: marjolein.buscher@handicap-studie.nl, 06-22794051.

 

 

 

 

Zoeken

Contactpersoon

 Rena Punt
Rena Punt
Managing consultant
06-51811461

Socialize met CINOP