Nieuws

Jaren

Verschenen: Wat maakt leren van laaggeletterde volwassenen effectief en hoe kunnen leereffecten gemeten worden

Naam afbeelding

22 mei 2013

Dit rapport geeft de resultaten weer van een literatuuronderzoek naar de effectiviteit van leerprocessen bij laaggeletterde volwassenen. Vragen naar effecten en opbrengsten van onderwijsleerprocessen worden in de eerste plaats vanuit het overheidsbeleid gesteld (Ministerie van OCW, 2011; Onderwijsraad, 2012). Ook regionale en lokale actoren, zoals publieke en private educatie-aanbieders, bedrijven en gemeenten, willen leerprocessen van laaggeletterde volwassenen effectief inrichten en effecten van leren in beeld brengen. Niet in de laatste plaats hebben deelnemers aan taal- en rekenonderwijs zelf behoefte om de resultaten van hun eigen inspanningen in beeld te krijgen.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW en kan gezien worden als een start om te komen tot verbreding en verdieping van de kennisbasis over laaggeletterdheid. Een kennisbasis ordent bestaande kennis én kennishiaten in relatie tot laaggeletterdheid. Het geeft een zo volledig mogelijk overzicht van (internationale) wetenschappelijke literatuur en onderbouwde ervarings- en praktijkkennis over laaggeletterdheid.

Een kennisbasis kan gebruikt worden bij het agenderen, onderbouwen en uitvoeren van aanvullend en verdiepend onderzoek. Daarnaast kan het landelijke, regionale en lokale partijen helpen bij het ontwikkelen, uitvoeren en monitoren van nieuwe aanpakken, materialen en instrumenten bij de bestrijding van laaggeletterdheid.

Download hier de publicatie >
Zoeken

Socialize met CINOP