Nieuws

Jaren

“De kracht zit in de eenvoud voor de gebruiker”

Naam afbeelding

15 april 2013

Op 11 april verzorgden CINOP en  Educator samen met het Deltion College een presentatie op de CvI conferentie over Focus op Vakmanschap (FoV) en de herontwerptool.

Tijdens de verdiepende workshop werd met ruim 20 managers gesproken over de diverse vraagstukken vanuit FoV en de implicatie voor curriculumontwikkeling. Kernvraag daarin was: ga je bijstellen of herontwerpen?

Pilot
Deltion College kiest voor een centrale benadering van het herontwerp en heeft een pilot uitgevoerd met de herontwerptool. Het instrument werd ingezet in de herontwerpteams. De teams bespraken wat wel en niet te standaardiseren, welke mogelijke scenario’s er zijn voor het grofontwerp en wat de voor- en nadelen van deze ontwerpen zijn.


v.l.n.r.: Albert Jan Hoeve (Deltion College) en Sandra Beugel (CINOP) tijdens de workshop.

Positieve geluiden
Na een korte inleiding zijn de managers met elkaar in gesprek gegaan aan de hand van de herontwerptool. De reacties waren positief. Geluiden als “Met deze tool kom je sneller tot discussie en besluiten”, “Als je veel wilt standaardiseren binnen het roc, dan is dit een handig instrument” en “De kracht zit in de eenvoud van de gebruiker” waren te horen. Ook werd er geblogd over deze workshop.

Wilt u meer weten over de herontwerptool en de mogelijkheden voor uw school?
- Bekijk de presentatie van de workshop.

Zoeken

Socialize met CINOP