Nieuws

Jaren

Herontwerptool geeft op interactieve wijze vorm aan curriculum

Naam afbeelding

19 februari 2013

Roc’s, aoc’s en vakscholen zijn druk bezig met de vertaalslag van Focus op Vakmanschap naar hun eigen onderwijs. Ontwerpen van goed onderwijs – terwijl de middelen afnemen – vraagt om creativiteit en slim organiseren. Met de herontwerptool (ontwikkeld door Educator en CINOP) schetst u op speelse wijze uw curriculum en houdt u rekening met diverse dimensies.

Verkorten, intensiveren, veranderingen in bekostiging, werken in domeinen en dit alles binnen de kaders van de nieuwe kwalificatiestructuur. Het realiseren van deze veranderingen vraagt om een herontwerp van het beroepsonderwijs.

Facetten
Denk aan het herzien van het curriculum, het inrichten van het curriculum op domein- of roc-niveau, het zorgen voor voldoende contacttijd, het voldoen aan wettelijk gestelde kaders, het inpassen van examinering, het goed integreren van LOB en het inrichten van de BPV.

Voor één team of voor al uw onderwijsteams?
De herontwerptool is ontwikkeld door Educator en CINOP. Het is een laagdrempelig en interactief instrument voor teamleiders, opleidingsmanagers en LC/LD-docenten om samen het curriculum vorm te geven. De tool schetst snel meerdere scenario's, met een goede dekking van het kwalificatiedossier ten opzichte van uw onderwijsactiviteiten en examinering. Zo kunt u makkelijker afwegingen en keuzes maken rondom het curriculum.

Wat levert het u op?
De herontwerptool:

  • is een laagdrempelige en interactieve manier om samen uw curriculum vorm te geven.
  • is een instrument dat u helpt afwegingen en keuzes te maken ten opzichte van uw curriculum.
  • is een instrument dat u eenvoudig bedient met uw tablet, laptop of digibord.
  • is een instrument waarmee u snel in staat bent meerdere scenario's te schetsen.
  • geeft u een integraal beeld van de samenhang van uw curriculum voor u en uw collega's / team.
  • is een speels instrument waarmee u uw curriculum toetst aan wettelijke kaders (bijv. op het vlak van contacttijd).
  • biedt een grof ontwerp van uw examenplan.
  • geeft een goede dekking van kwalificatiedossier ten opzichte van uw onderwijsactiviteiten en examinering.
  • biedt een goed afgestemd onderwijsaanbod in relatie tot het examenplan.


Aan de slag
We bieden u de mogelijkheid om op verschillende manieren gebruik te maken van het instrument. In diverse trainingen, in een workshop/traject op maat voor uw team of als onderdeel van uw eigen implementatie van 'Focus op vakmanschap'.

Meer weten?
Neem contact op met Sandra Beugel, sbeugel@cinop.nl.

Zoeken

Socialize met CINOP