Nieuws

Jaren

Focus op standaarden in examinering

Naam afbeelding

02 november 2012

In opdracht van de MBO Raad is MBO Diensten gestart met de uitvoering van het project ‘Focus op standaarden in examinering’. Het project concentreert zich op verdere kwaliteitsverbetering door standaardisering van examinering en het leveren van hoogwaardige service aan mbo-instellingen. Binnen dit project is CINOP nauw betrokken bij deelprojectplan 2: het doorontwikkelen van de procesarchitectuur examinering tot kwaliteitsinstrument.

Op basis van een brede inventarisatie van de ervaringen met de procesarchitectuur stelt CINOP, in samenwerking met examen­functionarissen, van mbo-scholen een digitale versie 2.0 op. Deze versie is voorzien van verdere hulpmiddelen, zoals checklists, praktijkvoorbeelden en servicedocumenten.

Kwaliteitsinstrument

CINOP maakt ook een kwaliteitsinstrument op basis van de procesarchitectuur 2.0. Dit instrument kan de mbo-scholen helpen om de PDCA-cyclus voor examinering te borgen.

Wat is de Procesarchitectuur Examinering?

De procesarchitectuur beschrijft alle processen die van belang zijn bij examinering in een mbo-instelling. Alle stappen die een instelling neemt om te zorgen voor goede examinering komen aan de orde: van het examenplan en de inkoop van examens tot het diplomeren en borgen van kwaliteit. In het examenprofiel staat welke stappen de instelling samen met het bedrijfsleven neemt.

Zes onderwerpen

De processen zijn te verdelen in zes onderwerpen: kaders stellen, leren, construeren en vaststellen, examineren, diplomeren en kwaliteitsborging. Vertegenwoordigers van het mbo, bedrijfsleven en de kenniscentra hebben deze beschrijving ontwikkeld.

Meer lezen?

Kijk voor meer informatie op de website examineringmbo.nl.Bekijk hier de digitale procesarchitectuur.

Zoeken

Contactpersoon

 Rena Punt
Rena Punt
Managing consultant
06-51811461

Socialize met CINOP