Alieke Hofland

Naam afbeelding
Alieke werkt sinds januari 2016 als onderzoeker bij ecbo. Ze is afgestudeerd pedagoog met een focus op het gebied van migrantenopvoeders en hun sociale netwerk. Met een achtergrond in het hbo (pabo) heeft zij kennis van het beroepsonderwijs. Alieke heeft ervaring als docent, heeft verschillende modules ontwikkeld en praktijkgericht onderzoek uitgevoerd. Alieke heeft met name expertise in kwalitatief onderzoek die zij bij ecbo inzet op onderzoeken rond het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt. 
Alieke Hofland
Onderzoeker
06-10533747
Linkedin
Zoeken

Socialize met CINOP