Sancie Leenders

Naam afbeelding

Sancie werkt voornamelijk op het gebied van examinering in het mbo. Als trainer en consultant draagt zij bij aan de deskundigheidsbevordering en -borging van examencommissies en examenfunctionarissen. In haar streven naar onderwijsverbetering en goede examens werkt zij met overgave aan de kwaliteit van examenproducten en het proces van examinering. Als onderwijskundige heeft Sancie specifieke ervaring in de toetsing van kwalificatiedossiers. Ook leidde zij projecten op roc-breed niveau. Kenmerkend is haar resultaatgerichte en zorgvuldige manier van werken. Uitdagingen liggen er in het creëren van draagvlak en om gezamenlijk met de klant een kwaliteitsverbetering te realiseren.

Sancie Leenders
Consultant
06-22464253
Twitter
Linkedin
Zoeken

Socialize met CINOP