Cris van Osch

Naam afbeelding

Binnen de overkoepelende Stichting CINOP is Cris als directeur eindverantwoordelijk voor het bedrijfsonderdeel CINOP Advies. Met ongeveer 50 consultants werkt het bureau aan duurzame oplossingen in de driehoek overheid, onderwijs en arbeidsmarkt.

Cris’ ambitie is om in dialoog met klanten en relaties te werken aan maatschappelijke vraagstukken op het gebied van leren en opleiden. Om successen te boeken zet hij in op partnerschap, vernieuwing en ondernemerschap. Pragmatisch handelen vindt hij belangrijk, maar niet zonder het doel op langere termijn uit het oog te verliezen.

Als consultant bij CINOP Advies is Cris jarenlang verantwoordelijk geweest voor tal van projecten op het grensvlak van de arbeidsmarkt (vooral in de technische sector) en het beroepsonderwijs. Door zijn achtergrond als technisch bedrijfskundige en arbeids-, en organisatiepsycholoog is hij in staat om vanuit een breed perspectief te handelen.

Cris van Osch
Directeur
06-51690043
Linkedin
Zoeken

Socialize met CINOP