Rena Punt

Naam afbeelding
Rena is als managing consultant vooral werkzaam binnen het thema ‘examinering’ in het beroepsonderwijs. Als projectleider, expert, procesbegeleider of ‘critical friend’ draagt ze bij aan de borging van de kwaliteit van de examens en vervult zij een stimulerende rol op dit thema. Bijvoorbeeld door directie, management of examencommissies te begeleiden bij het aanbrengen van structuur in hun werk, hun deskundigheid te bevorderen en ze van concrete adviezen te voorzien. Rena was in opdracht van MBO Diensten projectleider van het traject gericht op de totstandkoming van de digitale Procesarchitectuur Examinering.
Wederzijds vertrouwen, belangstelling en openheid vindt ze essentieel in de samenwerking met opdrachtgevers. Intern coördineert Rena de CINOP Academie.
Rena Punt
Managing consultant
06-51811461
Linkedin
Zoeken

Socialize met CINOP