Toezicht Exameninstellingen f-gassen

Vanaf 1 december 2015 is het toezicht rondom het examenstelsel f-gassen voor personen gewijzigd. Vanaf 1 december 2015 mogen alle exameninstellingen de genoemde examens afnemen, mits zij erkend zijn als exameninstelling door Rijkswaterstaat (RWS).

Bij de aanvraag van deze erkenning dient de exameninstelling een rapport aan te leveren van een door CINOP uitgevoerde kwaliteitsaudit. CINOP onderzoekt in opdracht van de overheid in de kwaliteitsaudits in hoeverre de exameninstelling voldoet aan de eisen die Rijkswaterstaat stelt. Deze eisen zijn opgenomen in de ‘Beoordelingsrichtlijn voor het certificaat f-gassen voor personen’ van Rijkswaterstaat (de BRL 200).

Op deze webpagina vindt u het Handboek waarin de erkenningsregeling is vastgelegd. Hierin is beschreven op welke manier de initiële en periodieke audits van exameninstellingen persoonscertificaat F-gassen door CINOP plaatsvinden. Het handboek is de leidraad voor zowel de exameninstellingen als de auditoren zodat transparantie, uniformiteit en standaardisering van de beoordelingen geborgd is.

Hierbij treft u tevens aan het aanvraagformulier voor een initiële audit. Indien u dit inzendt wordt er direct contact met u opgenomen om het onderzoeksprogramma op te stellen en een concrete auditafspraak te maken. U kunt het formulier mailen naar: f-gassen@cinop.nl

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Rena Punt of Peter IJsenbrant
Zoeken

Contactpersoon

 Peter IJsenbrant
Peter IJsenbrant
Managing consultant
06-10930355
 Rena Punt
Rena Punt
Managing consultant
06-51811461

Socialize met CINOP