21ste-eeuws leren

Naam afbeelding

We werken en leven in de 21ste eeuw, maar leren we ook op een 21ste-eeuwse manier? Bij CINOP en ecbo werken we aan professionalisering en onderwijsinnovaties met docenten, onderwijsteams en management. Onze dienstverlening is gefundeerd, praktijkgericht en op maat gericht, waarbij we veelal in langer lopende trajecten samen optrekken met scholen. Een overzicht van bouwstenen is hier te vinden.21ste-eeuws leren: waartoe en wat?

Studenten worden in het beroepsonderwijs opgeleid van jonge burger tot beginnend beroepsprofessional. De relevantie van brede vorming blijkt uit verschillende ontwikkelingen; zowel op de arbeidsmarkt (bijv. automatisering, flexibilisering) als in de samenleving (bijv. globalisering, individualisering).
Om studenten en medewerkers weerbaar en wendbaar te laten zijn, lijkt brede vorming een goede richting. In het beroepsonderwijs zien we dat bijvoorbeeld terug in 21ste-eeuwse vaardigheden, Burgerschap en LOB.

21ste-eeuws leren: hoe?
Aandacht voor nieuwe, aan belang winnende vaardigheden is nodig om jongeren adequaat voor te bereiden op de toekomst. Dat vraagt aanpassingen in het curriculum. Maar dat niet alleen. In de aanpak van het onderwijs verschuiven accenten. Naast kennisoverdracht wordt het begeleiden van studenten in het leerproces steeds belangrijker. Die leerprocessen krijgen een meer actief karakter en gaan gepaard met vakoverstijgende projecten binnen en buiten school, met benutting van alle ict-mogelijkheden.
Dat vraagt om vernieuwingen in het onderwijs, op het niveau van docenten, teams en organisatie. Als wij geloven dat hybride leeromgevingen voor studenten goed werken (combinatie van kennis, simulatie, praktijk en reflectie), kan het een sterk uitgangspunt zijn voor de wijze waarop scholen zichzelf ontwikkelen. Daarom is onze dienstverlening gestoeld op de uitgangspunten van hybride leren en design thinking.

Samen optrekken
CINOP en ecbo gaan voor leren met impact. Vanuit duurzame partnerschappen met scholen en onderbouwd vanuit wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen. Op basis van bouwstenen ontwerpen we gezamenlijk een traject wat inspeelt op de vraagstukken die we met studenten en docenten formuleren, waarbij de impact van het traject ook monitoren. Onze onderzoekers en adviseurs werken en denken graag met u mee!
Zoeken

Contactpersoon

 Sara van Kesteren
Sara van Kesteren
Consultant
06-10232068
 Pieter Baay
Pieter Baay
Onderzoeker
06-54675627
 Jeroen Kraan
Jeroen Kraan
Consultant
06-10207797

Socialize met CINOP