Professionalisering docenten en management

Professionalisering van docenten en management is de belangrijkste onderlegger van het verder verbeteren van de onderwijskwaliteit. Mensen maken en bepalen de kwaliteit. Wat maakt dat medewerkers de beoogde kwaliteitsdoelen realiseren? Hoe vindt u de balans tussen sturing en ruimte geven? Hoe pakt u de professionalisering van management en onderwijspersoneel aan en vindt verbinding plaats met HRM beleid? En hoe geeft u een impuls aan de lerarenagenda 2013-2020?

Toegevoegde waarde
Als het gaat om professionalisering kiest CINOP voor een aanpak waarbij de professional zélf de kwaliteit bepaalt. Door hem uit te dagen zijn eigen leerdoelen te formuleren en te realiseren. Geen standaard training maar een (inter)actieve opzet met oefeningen die direct aansluiten op de onderwijspraktijk Met als uiteindelijk doel beter onderwijs voor de student. Deze professionalisering loopt uiteen van het volgen van een training tot aan het creëren van een leercultuur en van het systematisch leren doorvoeren van verbeteringen tot aan het doen van actiegericht onderzoek en innovatieve experimenten in de klas. Professionalisering door CINOP leidt ertoe dat docenten hun eigen professionele identiteit in samenhang ontwikkelen met hun medeteamleden binnen de context van wat zich afspeelt in de instelling. Belangrijk aspecten daarbij zijn eigenaarschap nemen, prioriteiten stellen en  het behapbaar maken van het vele werk dat er ligt. Al jaren lang traint de CINOP Academie met succes docenten en onderwijsteams op een divers aantal onderwerpen.

Onze aanpak
  • Zorgen voor resultaat op korte termijn en duurzame verandering op lange termijn, omdat we altijd de verbinding leggen tussen dat wat de onderwijsprofessionals het meest boeit: de inhoud en aanpak van hun onderwijs en de ontwikkeling van het team.
  • Oog voor de wisselwerking tussen teams en management. Want als de werkwijze van het team verandert, vraagt dit automatisch om verandering bij het management.
  • Ontwikkelen van en leggen van verbindingen met het HRM-beleid. Wat is de optimale samenstelling van een team, welke professionele expertise dient versterkt te worden en hoe kunt u ervoor zorgen dat u deze gewenste situatie bereikt? Hoe worden bekwaamheidsdossiers onderhouden
  • Opzetten en begeleiden van review en kennismanagement
  • Aandacht voor behoeften van zittende en toekomstige docent, zij-instromer

Referenties
  • De CINOP Academie voorziet mbo-instellingen en opleiders op een praktijkgerichte, efficiënte en flexibele manier in hun trainingsbehoefte met actuele casuïstiek vanuit de instelling. Zo hebben we een uitstekend trackrecord op het gebied van examinering.
  • Ontwikkelen standaarden voor excellentie met en voor mbo-docenten
  • Opleiden in de School: wij ondersteunen mbo-instellingen en lerarenopleidingen in hun samenwerking om de kwaliteit en kwantiteit van de instroom van docenten van de initiële lerarenopleiding in het mbo te verbeteren.
  • Leergang Teams werken aan kwaliteit (ROC van Twente). Wilt u weten hoe deelnemers aan de leergang dit traject zelf hebben ervaren, lees dan hier het artikel.  www.cinop.nl/Eerste incompany leergang Onderwijsmakers afgerond
  • Met de Leergang Onderwijsmakers stellen we teams in staat goede keuzes te maken in de vertaling van kwalificatiedossiers naar onderwijs. www.cinop.nl/De eerste incompany leergang Onderwijsmakers is succesvol afgerond

Terug naar startpagina -  Dossier:  Focus op kwaliteit
Zoeken

Contactpersoon

 Rena Punt
Rena Punt
Managing consultant
06-51811461

Socialize met CINOP