Focus op examinering

De verbetering van de kwaliteitsborging en examinering krijgt de komende tijd sterk de aandacht. Dat zien we onder andere terug in het Onderwijsverslag dat in 2014 verscheen. Twee punten springen er uit. Punt één: veel mbo-opleidingen gebruiken ondeugdelijke examens. Punt twee: examencommissies hebben onvoldoende zicht op de kwaliteit van de examinering en diplomering. Intensivering van de inzet van de scholen is nodig om deze verbeterpunten aan te pakken.

Procesarchitectuur Examinering als kader

Om scholen te helpen de kwaliteit van de examinering beter te borgen, heeft CINOP Advies in opdracht van MBO Diensten – en in samenwerking met mbo-scholen – een model voor Procesarchitectuur Examinering (PE) ontwikkeld:Ga voor het volledige resultaat naar http://kwaliteitsborging.examineringmbo.nl of download hier het PE schema.

Het PE-model is inmiddels voor veel scholen een behulpzaam denk- en proceskader voor het opzetten van de examenorganisatie, het vormgeven van het examenhandboek, het inrichten van een kwaliteitszorgsysteem en de professionalisering van examenfunctionarissen.

PDCA-cyclus als basis

Voor iedere (examen)functionaris is het belangrijk dat hij werkt volgens de PDCA-cyclus.Het aanbod van de CINOP Academie sluit hier naadloos op aan. Onze trainingen richten zich niet alleen op het beter uitvoeren van taken (DO), maar ook op het plannen daarvan (PLAN), het reflecteren en evalueren (CHECK) en het bijstellen en afleggen van verantwoording over de kwaliteit (ACT).

Samenwerking in examenorganisatie
Het doorlopen van deze stappen doet de (examen)functionaris niet solo. Want in een (examen)organisatie werkt hij nauw samen met anderen. Daarom richten we onze trainingen op de bewustwording van deze omgeving, werken we aan een goed geoliede (examen)machine en gaan we aan de slag met essentiele kwaliteitsaspecten>

Professionalisering examencommissies
‘De leden van zo’n commissie moeten zelf beter zicht krijgen op de kwaliteit van afname en beoordeling. Op 49% van de opleidingen zijn niet alle onderdelen van examinering en diplomering voldoende’.

Ondeugdelijke instrumenten
‘Een kwart van de opleidingen zet exameninstrumenten in die onvoldoende aansluiten op de uitstroomeisen uit het kwalificatiedossier en/of niet voldoen aan toets-technische eisen’.
Bron: Inspectie van het Onderwijs: Onderwijsverslag 2012/2013 (april 2014)
Zoeken

Meer over dit onderwerp

Contactpersoon

 Rena Punt
Rena Punt
Managing consultant
06-51811461

Socialize met CINOP