Partner in leren en werken

Als partner in leren en werken draagt CINOP Advies bij aan blijvende vakbekwaamheid, duurzame participatie en mobiliteit op de arbeidsmarkt van mensen in het werk.

Op de arbeidsmarkt is duurzame participatie hét centrale thema; de noodzaak van een Leven Lang Leren dringt steeds verder door. Dit vereist aandacht voor scholing en leercultuur, vakbekwaamheid, werkvermogen en mobiliteit van werkenden en werkzoekenden.

Leren en werken
Met onze dienstverlening ondersteunen wij brancheorganisaties, cao-partijen, opleidings- en ontwikkelingsfondsen, kenniscentra/KBB’s en arbeidsorganisaties bij de ontwikkeling van opleidings-, ontwikkelings- en loopbaanbeleid.

Bestendige oplossingen
Deze partijen adviseren wij - in samenhang - over beleidsontwikkeling, inrichtingsvraagstukken en de uitvoering ervan, bijvoorbeeld door behoeftenonderzoek, ontwikkeling van prestatie-indicatoren, ontwikkeling van instrumenten (al of niet web-based), training van opleiders en monitoring van beleid en maatregelen.

Scholing en loopbaanontwikkeling
Thema’s en vraagstukken waarin wij gespecialiseerd zijn:

  • scholingsbeleid - het ontwikkelen, uitvoeren en monitoren van beleid gericht op scholing en opleiding van werknemers in branches en sectoren;
  • sectorale en intersectorale loopbaantrajecten - het opzetten en inrichten van (inter)sectorale voorzieningen voor loopbaanontwikkeling en mobiliteit van medewerkers;
  • blijvende vakbekwaamheid - advisering in branchebeleid en aanpakken voor de blijvende vakbekwaamheid van werknemers in de branche;
  • standaarden - ontwikkeling van (branche-)kwalificatiestructuren en beroepscompetentieprofielen; ook meesterschap en meesterschapstitels vallen hieronder;
  • EVC en competentiemanagement - inrichting en positionering van instrumenten voor loopbaanmanagement en professionalisering, met een sterke nadruk op EVC;
  • regionaal arbeidsmarkt- en/of doelgroepenbeleid- ondersteuning bij scholing van laagopgeleiden en verbetering van basisvaardigheden via regionale samenwerking en samenwerking met gemeenten;
  • organisatie van het leren - van de ontwikkeling van (bedrijfs)opleidingen of opleidingsbeleid tot het gebruik van EVC en de interne organisatie van het leren.
Zoeken

Socialize met CINOP