De natuurlijke partner voor de hele beroepsonderwijskolom

Onze klanten zijn zeer divers. We werken voor onder andere:

  • onderwijsinstellingen, van voortgezet onderwijs, mbo, hbo tot universiteit;
  • sectororganisaties, zoals de MBO Raad, vakbonden en brancheverenigingen, ministeries en gemeenten;
  • bedrijven met complexe onderwijs- en arbeidsmarktvraagstukken.

Het expertisecentrum beroepsonderwijs van CINOP (ecbo) verricht onafhankelijk onderzoek en zorgt voor kennisverspreiding. Opdrachtgevers zijn onder andere de ministeries van OCW en SZW, diverse onderwijsinstellingen (roc’s, aoc’s en hogescholen) en organisaties en platforms die beroepsonderwijs, volwasseneneducatie en arbeidsmarkt tot hun werkterrein rekenen. Ook werken wij voor andere organisaties betrokken bij beroepsonderwijs zoals het NRO, de MBO-Raad, BVMBO, de Onderwijsraad, Commissie Examens, HPBO, voor organisaties betrokken bij volwasseneneducatie (zoals Stichting Lezen & Schrijven, Steunpunt Volwasseneneducatie, Oefenen.nl) en diverse brancheorganisaties (waaronder SBB en A&O Metalektro). Internationaal dragen we bij aan studies van het beroepsonderwijs voor CEDEFOP, OECD en de EC.

CINOP zet zich ook in voor het bevorderen van internationale mobiliteit en Europese leermogelijkheden voor studenten, volwassenen en professionals in het beroepsonderwijs. Door onze kennis en ervaring rondom het ontwikkelen en inrichten van het onderwijs is CINOP bovendien betrokken bij kennistransfer naar landen waar scholing van jongeren en volwassenen nog in de steigers staat.

In de klantcases kunt u voorbeelden vinden van wat we voor onze klanten realiseren.


 
Zoeken

Socialize met CINOP