People, Planet, Profit en Leven Lang Leren

Als adviesbureau op het gebied van leren, opleiden en ontwikkelen willen wij een bijdrage leveren aan de participatie van studenten, werknemers en burgers in de samenleving.

Dat doen wij door talenten en menselijk kapitaal te stimuleren, arbeidspotentieel te activeren tot meer opleiding en de inzetbaarheid van werkenden en werkzoekenden te vergroten. Ook is het onze ambitie om met ons werk kwetsbare individuen te laten meedoen in de samenleving. Zo staan we met onze dienstverlening in het midden van de maatschappij.PPP: People, Planet en Profit
Wij zijn steeds op zoek naar manieren waarop wij duurzaamheid in onze dienstverlening en bedrijfsvoering kunnen inbedden. Op het gebied van ‘people, planet en profit’ streven wij concrete doelstellingen na. Denk aan het verminderen van papier- en energieverbruik en het stimuleren van duurzame inkoop van bijvoorbeeld catering en kantoorartikelen. Bovendien is ons kantoor gehuisvest in het meest duurzame gebouw van 's-Hertogenbosch.

LLL: Leven Lang Leren
Daarnaast besteedt CINOP volop aandacht aan initiatieven die nauw verbonden zijn aan het thema Leven Lang Leren. Er is geld beschikbaar voor projecten waarin CINOP-medewerkers een actieve rol vervullen. Zo hebben CINOP-consultants zich ingezet voor het opzetten van de weekendschool in 's-Hertogenbosch. Ook zijn we bijvoorbeeld maatschappelijk actief in het helpen van vluchtelingen (met de Taalkit DUTCH).
Zoeken

Socialize met CINOP