Succesvol implementeren flexibel onderwijs voor volwassenen

In 2017 is CINOP Advies i.s.m. het Nederlands Partnerschap Leven Lang Leren (NPLLL) gestart met een leergang voor projectleiders/managers van de pilot flexibilisering in het hoger onderwijs. In deze leergang bieden wij handvatten om de juiste balans te vinden tussen visie/ambitie, externe oriëntatie en inhoud. Na afloop heeft u een actieplan om de implementatie van flexibele leerroutes binnen uw eigen instelling succesvol vorm te geven.

Inhoud

De Pilot Flexibilisering ho geeft een impuls aan het creëren van flexibele leerwegen voor volwassenen. Vanaf januari 2016 zijn veel ho-instellingen bezig met de inrichting en uitvoering en buigen zich over vraagstukken zoals:

 • Op welke manier kunnen we met behulp van deze pilot nieuwe doelgroepen aantrekken?
 • Hoe gaan we om met het vraagstuk centraal – decentraal sturen?
 • Welke vaardigheden en instrumenten zijn nodig binnen flexibel onderwijs?
  • Leerwegonafhankelijk toetsen
  • Begeleiding bij gepersonaliseerd onderwijs
  • Ontwikkelen van een blend aan leeractiviteiten
 • Hoe nemen we docenten mee in de benodigde mindshift?
 • Wat zijn valkuilen en aandachtspunten voor de docenten om een flexibel leertraject vorm te geven en te begeleiden?

Voor wie is de leergang?

Programmamanagers, projectleiders en direct betrokken docenten / onderwijskundigen bij de pilot flexibilisering ho.

Opzet leergang

Tijdens de leergang werken we met een kleine groep deelnemers (maximaal 14) aan het uitdiepen van de verschillende hefbomen die van belang zijn bij het flexibiliseren van hoger onderwijs. Het programma is opgebouwd uit vier cursusdagen waarin een inhoudelijk thema centraal staat, gecombineerd met een veranderkundige aanpak. Onder leiding van een vaste procesbegeleider worden (externe) experts ingeschakeld om de deelnemers te voorzien van state-of-the art kennis en informatie. Daarnaast wordt tijdens de cursusdagen aandacht besteed aan de vertaalslag naar de eigen context in de vorm van een actieplan. We gebruiken een elektronische leeromgeving (ELO) om het leerproces doorlopend te stimuleren en faciliteren.

Duur van de leergang

 • Voorbereiding (eventueel via ELO) 8 uur studiebelasting
 • Cursusdagen: 4 x 8 uur =32 uur studiebelasting

Kosten

De kosten voor dit in company traject bedragen € 8.400,- per groep (max. 15 deelnemers). Op dit bedrag is geen btw van toepassing en is tevens inclusief cursusmateriaal, toegang tot de ELO en lunch op de cursusdagen.

Bewijs van deelname

Na afronding van deze leergang ontvangen de deelnemers een bewijs van deelname, mits voldaan is aan het volgende:

 • De deelnemer is 100% aanwezig bij de cursusdagen.
 • Alle opdrachten zijn ingeleverd Informatie en aanmelding.

Neem contact op met 073-6800800 of e-mail naar cinopacademie@cinop.nl.

Zoeken

Contactpersoon

 Sandra Beugel
Sandra Beugel
Managing consultant
06-51347470

Socialize met CINOP