Overzicht publicaties

1 tot en met 25 van 246 worden getoond.
Van talent naar excellentie
Van talent naar excellentie
18 mei 2017
pdf
366 Kb.
Van talent naar excellentie
Van talent naar excellentie
Vakwedstrijden als katalysator.
Impressie Classroom Escape21
Impressie Classroom Escape21
08 mei 2017
Impressie Classroom Escape21
Impressie Classroom Escape21
Vind de sleutel voor de klas van morgen! Classroom Escape21. Voor alle docenten die op een spannende en vernieuwende manier aan de slag willen met 21ste-eeuwse vaardigheden. Met pitstops en sprints voor kennis, inspiratie, tools en feedback. Zin om mee te doen? Iets voor jouw school? Bekijk de clip voor een impressie van de dag
Ontwerpregels voor effectievere professionalisering
Ontwerpregels voor effectievere professionalisering
05 mei 2017
pdf
922 Kb.
Ontwerpregels voor effectievere professionalisering
Ontwerpregels voor effectievere professionalisering
Professionalisering in het mbo is een belangrijk middel om de kwaliteit van onderwijs te vergroten. Weet u of de professionalisering binnen uw school effectief is? Vaak heeft professionaliseren in het mbo een ad-hoc karakter. Dat kan beter! Hoe?
Leerprocessen van teams en kwaiteitscultuur
Leerprocessen van teams en kwaiteitscultuur
11 april 2017
pdf
136 Kb.
Leerprocessen van teams en kwaiteitscultuur
Leerprocessen van teams en kwaiteitscultuur
In dit artikel van Marloes van Bussel is te lezen hoe de kwaliteitscultuur van een team van invloed is op de onderwijskwaliteit.
Spreken we dezelfde taal?
Spreken we dezelfde taal?
11 april 2017
pdf
254 Kb.
Spreken we dezelfde taal?
Spreken we dezelfde taal?
Bij Friesland College volgen studenten de moderne vreemde talen (mvt) in het talencentrum. De werkwijze in het talencentrum is van grote invloed op de pedagogisch-didactische aanpak van docenten. Welke inzichten levert de aanpak van het talencentrum op voor het beroepsonderwijs en lerarenopleidingen?
De rol van gemeenten bij intergenerationeel leren van basisvaardigheden
De rol van gemeenten bij intergenerationeel leren van basisvaardigheden
11 april 2017
pdf
2,38 Mb.
De rol van gemeenten bij intergenerationeel leren van basisvaardigheden
De rol van gemeenten bij intergenerationeel leren van basisvaardigheden
De basisvaardigheden zijn bij heel veel Nederlanders van een laag niveau. Twaalf procent van de Nederlanders tussen 16 en 65 jaar is laaggeletterd. Belemmerend bij de aanpak van lage basisvaardigheden, is dat de problematiek van generatie op generatie wordt doorgegeven. Om dit patroon te doorbreken stellen wij een nieuwe aanpak voor: het intergenerationeel leren.
Docent als kloppend hart van het beroepsonderwijs
Docent als kloppend hart van het beroepsonderwijs
27 maart 2017
pdf
6,46 Mb.
Docent als kloppend hart van het beroepsonderwijs
Docent als kloppend hart van het beroepsonderwijs
Docenten vormen het kloppend hart van het beroepsonderwijs. Pedagogisch-didactisch vakmanschap is cruciaal. Is dat op orde? Dan is een goed hart goud waard
Sterke samenwerkingsverbanden: de opleiding van mbo-leraren
Sterke samenwerkingsverbanden: de opleiding van mbo-leraren
20 maart 2017
pdf
687 Kb.
Sterke samenwerkingsverbanden: de opleiding van mbo-leraren
Sterke samenwerkingsverbanden: de opleiding van mbo-leraren
Samenwerking tussen meerdere organisaties, zoals het geval is bij Opleiden in de School (OidS), is een forse uitdaging. Daarom loont het om op gezette tijden afstand te nemen en te kijken hoe het gaat. Daarbij kan het samenwerkingsmodel dat Van Delden ontwikkelde, goede diensten bewijzen. CINOP consultants Linda Medendorp, Marloes van Bussel en Ida Bontius demonstreren dat aan de hand van een tweetal casussen: de Zeeuwse Academische Opleidingsschool en de Academische Opleidingsschool van het Friesland College en de lerarenopleidingen van de NHL Hogeschool.
Grijp de kans, onderzoek wat werkt!
Grijp de kans, onderzoek wat werkt!
21 februari 2017
pdf
90 Kb.
Grijp de kans, onderzoek wat werkt!
Grijp de kans, onderzoek wat werkt!
In oktober 2015 besloot minister Bussemaker dat studenten voorlopig nog kunnen diplomeren, ongeacht hun cijfer voor het rekenexamen. De gevolgen van dit besluit zijn dit jaar goed merkbaar. De motivatie van veel studenten is flink verminderd, de aandacht voor rekenen binnen instellingen verslapt en ga zo maar door. Rinske Stelwagen, rekenexpert van CINOP, ziet echter ook kansen.
Taaldocent als e-coach?
Taaldocent als e-coach?
21 februari 2017
pdf
775 Kb.
Taaldocent als e-coach?
Taaldocent als e-coach?
In gesprek met Anja Schaafsma
In gesprek met Anja Schaafsma
07 februari 2017
pdf
388 Kb.
In gesprek met Anja Schaafsma
In gesprek met Anja Schaafsma
In dit artikel gaat consultant en Les redacteur Anne de Groot in gesprek met Anja Schaafsma over veertig jaar NT2-onderwijs in Nederland.
Flexibel onderwijs: van one-size-fits-all tot maatpak
Flexibel onderwijs: van one-size-fits-all tot maatpak
23 januari 2017
Flexibel onderwijs: van one-size-fits-all tot maatpak
Flexibel onderwijs: van one-size-fits-all tot maatpak
In dit webinar maken wij u wegwijs in hoe je de flexibiliteit in het (beroeps)onderwijs kunt vergroten.
Vrijstellingen als middel tot flexibel maatwerk
Vrijstellingen als middel tot flexibel maatwerk
13 december 2016
pdf
219 Kb.
Vrijstellingen als middel tot flexibel maatwerk
Vrijstellingen als middel tot flexibel maatwerk
In dit artikel gaat Geerjanne den Hartog in op de mogelijkheden voor het verlenen van vrijstellingen op basis van leer- en werkervaring.
Examinering met twee vingers in de neus?
Examinering met twee vingers in de neus?
14 november 2016
pdf
174 Kb.
Examinering met twee vingers in de neus?
Examinering met twee vingers in de neus?
Examinering is aan veel regels verbonden en vraagt dan ook veel aandacht van onderwijsteams. Want de kwaliteit van de examinering mag niet ter discussie staan. Een verdiepende workshop of training kan onderwijsteams helpen de kwaliteit van de examinering te verbeteren.
Nova College als opleidingsplek voor aankomende docenten
Nova College als opleidingsplek voor aankomende docenten
09 november 2016
pdf
80 Kb.
Nova College als opleidingsplek voor aankomende docenten
Nova College als opleidingsplek voor aankomende docenten
Goed opgeleide en toegeruste docenten zijn cruciaal om de eigen onderwijsambities waar te maken. Hoe zorg je voor voldoende instroom van goede (toekomstige) docenten? Hoe kan een betere samenwerking met de erarenopleiding hieraan bijdragen? We vragen het in Haarlem bij het Nova Gollege; een mbo-school die met meerdere lerarenopleidingen in de regio samenwerkt.
Leergang Flexibilisering HO
Leergang Flexibilisering HO
06 november 2016
pdf
2,97 Mb.
Leergang Flexibilisering HO
Leergang Flexibilisering HO
In 2017 start CINOP Advies i.s.m. het Nederlands Partnerschap Leven Lang Leren (NPLLL) weer een leergang voor projectleiders/managers van de pilot flexibilisering in het hoger onderwijs.
Er is geen eindpunt meer van leren
Er is geen eindpunt meer van leren
04 november 2016
pdf
7,1 Mb.
Er is geen eindpunt meer van leren
Er is geen eindpunt meer van leren
Veel te weinig volwassenen nemen deel aan het bekostigde deeltijd hoger onderwijs, zo luidt de conclusie van de adviescommissie Rinnooy Kan in 2014. Als we zo doorgaan lukt het niet dat in 2020 de helft van de Nederlandse bevolking minimaal een hbo-niveau bereikt. Het is echter een hele klus om een passend aanbod te ontwikkelen voor volwassenen. Flexibilsering van het onderwijs is cruciaal. Consultant Tijs Pijls begeleidt hogescholen in dit proces en vertelt hoe CINOP Advies een kentering op gang probeert te brengen.
Loopbaanoriëntatie en -begeleiding LOB) in de regio
Loopbaanoriëntatie en -begeleiding LOB) in de regio
03 november 2016
pdf
3,83 Mb.
Loopbaanoriëntatie en -begeleiding LOB) in de regio
Loopbaanoriëntatie en -begeleiding LOB) in de regio
Als specialist in leren en werken ondersteunen wij zowel onderwijsinstellingen, onderwijsraden, gemeenten en de landelijke overheid bij het implementeren en vernieuwen van LOB.
Webinar Blended leren in het mbo
Webinar Blended leren in het mbo
14 oktober 2016
Webinar Blended leren in het mbo
Webinar Blended leren in het mbo
Steeds meer mbo-instellingen oriënteren zich op de mogelijkheden die online of blended leren biedt voor vernieuwing van het onderwijs. Welke kansen zijn er voor scholen en welke valkuilen willen we vermijden? Waarmee moet je rekening houden bij het ontwerpen van blended leren? Wat is cruciaal bij het (online) begeleiden van studenten?
Webinar 21st Century Skills
Webinar 21st Century Skills
14 oktober 2016
Webinar 21st Century Skills
Webinar 21st Century Skills
In dit webinar Pieter Baay (ecbo) en Sara van Kesteren (CINOP Advies) in op de vraag waarom 21st skills nodig zijn voor de arbeidsmarkt van de toekomst en hoe scholen deze vaardigheden kunnen inbedden in hun onderwijs en lespraktijk.
Werken aan een nieuw banengebouw
Werken aan een nieuw banengebouw
19 september 2016
pdf
462 Kb.
Werken aan een nieuw banengebouw
Werken aan een nieuw banengebouw
Drie experts op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt, Marjolein ten Hoonte, directeur arbeidsmarkt en mvo Randstad Groep, Annemarie Muntz, director group Public Affairs Randstad Holding en Henny Morshuis, directeur CINOP, zijn ervan overtuigd dat er grote veranderingen moeten plaatsvinden willen studenten na 2020 perspectief houden op werk. “We zijn als individuen wat gemakzuchtig geworden.”
E-coaching bij online leren
E-coaching bij online leren
16 september 2016
pdf
200 Kb.
E-coaching bij online leren
E-coaching bij online leren
Steeds vaker besluiten onderwijsinstellingen om een deel van hun onderwijs (vooral de bbl of deeltijdvariant) online aan te bieden. Wat opvalt is dat de focus daarbij steevast ligt op de implementatie van een online leeromgeving met bijbehorende 'content' en niet op de daarbij noodzakelij ke persoonlijke begeleiding. Terwijl dit juist een grote succesfactor is. Hoe komt het toch dat voor de meeste scholen e-coaching of online begeleiding nog een blinde vlek is? Consultant Marianne Driessen neemt ons mee.
CINOP Academie Trainingen 2016-2017
CINOP Academie Trainingen 2016-2017
16 september 2016
contact: Rena Punt
pdf
1,56 Mb.
CINOP Academie Trainingen 2016-2017
CINOP Academie Trainingen 2016-2017
.In HET 6E JAAR VAN ONS BESTAAN HEBBEN WIJ ONS TRAININGSAANBOD VERFRIST EN VAN NIEUW ELAN VOORZIEN. Bekijk of deel de folder met ons trainingsaanbod voor het schooljaar 2016-2017 of ga naar www.cinopacademie.nl
Resultaatverantwoordelijke teams: organistatieverandering zonder blauwdruk.
Resultaatverantwoordelijke teams: organistatieverandering zonder blauwdruk.
16 september 2016
pdf
471 Kb.
Resultaatverantwoordelijke teams: organistatieverandering zonder blauwdruk.
Resultaatverantwoordelijke teams: organistatieverandering zonder blauwdruk.
‘Het perfecte team bestaat niet’, zo blijkt uit recent onderzoek van Google naar goed functionerende teams. Een verrassende conclusie: het doet er in veel opzichten meer toe hoe een team werkt, dan wie erin zit. Niet de mensen maken het team slim, maar de onderlinge verhoudingen. Wat betekent dit voor resultaatverantwoordelijke teams in het mbo? CINOP-consultant Rinske Stelwagen vertelt wat ze tegenkomt op de werkvloer.
De droom van loopbaanbegeleiding
De droom van loopbaanbegeleiding
23 augustus 2016
pdf
101 Kb.
De droom van loopbaanbegeleiding
De droom van loopbaanbegeleiding
De redactie van LoopbaanVisie is nieuwsgierig naar wat ‘De droom van Loopbaanbegeleiding’ is. Zij vraagt verschillende vakorganisaties om daar onderzoek naar te doen. Dit keer is Euroguidance Nederland aan de beurt, het Nederlandse Loopbaankennispunt dat zich richt op bevordering van studie, loopbaanbegeleiding en arbeidsmobiliteit. Euroguidance zorgt ervoor dat Europese kennis over loopbaanbegeleiding benut wordt en aansluit bij ontwikkelingen in Nederland.
Zoeken

Socialize met CINOP

Twitter
Facebook
Linkedin
CINOP blog
You Tube