Overzicht publicaties

1 tot en met 25 van 239 worden getoond.
De opleiding van mbo-leraren
De opleiding van mbo-leraren
20 maart 2017
pdf
687 Kb.
De opleiding van mbo-leraren
De opleiding van mbo-leraren
Sterke samenwerkingsverbanden
Grijp de kans, onderzoek wat werkt!
Grijp de kans, onderzoek wat werkt!
21 februari 2017
pdf
90 Kb.
Grijp de kans, onderzoek wat werkt!
Grijp de kans, onderzoek wat werkt!
In oktober 2015 besloot minister Bussemaker dat studenten voorlopig nog kunnen diplomeren, ongeacht hun cijfer voor het rekenexamen. De gevolgen van dit besluit zijn dit jaar goed merkbaar. De motivatie van veel studenten is flink verminderd, de aandacht voor rekenen binnen instellingen verslapt en ga zo maar door. Rinske Stelwagen, rekenexpert van CINOP, ziet echter ook kansen.
Taaldocent als e-coach?
Taaldocent als e-coach?
21 februari 2017
pdf
775 Kb.
Taaldocent als e-coach?
Taaldocent als e-coach?
Steeds vaker werken NT2- en NT1-cursisten in een elektronische leeromgeving (ELO), als aanvulling op of vervanging van groepslessen. Taalaanbieders hebben daarbij vooral aandacht voor de inhoud: de content in de ELO. De focus van de docent ligt meestal niet op de online begeleiding van cursisten, maar op het faciliteren van online leren voor cursisten die niet altijd digitaal vaardig zijn. Terwijl goede begeleiding een grote succesfactor is, juist bij onderwijs op afstand. Om de rol van de docent als e-coach te versterken, ontwikkelde CINOP Advies een pilottraining E-coaching voor online leren.
In gesprek met Anja Schaafsma
In gesprek met Anja Schaafsma
07 februari 2017
pdf
388 Kb.
In gesprek met Anja Schaafsma
In gesprek met Anja Schaafsma
In dit artikel gaat consultant en Les redacteur Anne de Groot in gesprek met Anja Schaafsma over veertig jaar NT2-onderwijs in Nederland.
Flexibel onderwijs: van one-size-fits-all tot maatpak
Flexibel onderwijs: van one-size-fits-all tot maatpak
23 januari 2017
Flexibel onderwijs: van one-size-fits-all tot maatpak
Flexibel onderwijs: van one-size-fits-all tot maatpak
In dit webinar maken wij u wegwijs in hoe je de flexibiliteit in het (beroeps)onderwijs kunt vergroten.
Vrijstellingen als middel tot flexibel maatwerk
Vrijstellingen als middel tot flexibel maatwerk
13 december 2016
pdf
219 Kb.
Vrijstellingen als middel tot flexibel maatwerk
Vrijstellingen als middel tot flexibel maatwerk
In dit artikel gaat Geerjanne den Hartog in op de mogelijkheden voor het verlenen van vrijstellingen op basis van leer- en werkervaring.
Examinering met twee vingers in de neus?
Examinering met twee vingers in de neus?
14 november 2016
pdf
174 Kb.
Examinering met twee vingers in de neus?
Examinering met twee vingers in de neus?
Examinering is aan veel regels verbonden en vraagt dan ook veel aandacht van onderwijsteams. Want de kwaliteit van de examinering mag niet ter discussie staan. Een verdiepende workshop of training kan onderwijsteams helpen de kwaliteit van de examinering te verbeteren.
Nova College als opleidingsplek voor aankomende docenten
Nova College als opleidingsplek voor aankomende docenten
09 november 2016
pdf
80 Kb.
Nova College als opleidingsplek voor aankomende docenten
Nova College als opleidingsplek voor aankomende docenten
Goed opgeleide en toegeruste docenten zijn cruciaal om de eigen onderwijsambities waar te maken. Hoe zorg je voor voldoende instroom van goede (toekomstige) docenten? Hoe kan een betere samenwerking met de erarenopleiding hieraan bijdragen? We vragen het in Haarlem bij het Nova Gollege; een mbo-school die met meerdere lerarenopleidingen in de regio samenwerkt.
Leergang Flexibilisering HO
Leergang Flexibilisering HO
06 november 2016
pdf
2,97 Mb.
Leergang Flexibilisering HO
Leergang Flexibilisering HO
In 2017 start CINOP Advies i.s.m. het Nederlands Partnerschap Leven Lang Leren (NPLLL) weer een leergang voor projectleiders/managers van de pilot flexibilisering in het hoger onderwijs.
Er is geen eindpunt meer van leren
Er is geen eindpunt meer van leren
04 november 2016
contact: Tijs Pijls
pdf
7,1 Mb.
Er is geen eindpunt meer van leren
Er is geen eindpunt meer van leren
Veel te weinig volwassenen nemen deel aan het bekostigde deeltijd hoger onderwijs, zo luidt de conclusie van de adviescommissie Rinnooy Kan in 2014. Als we zo doorgaan lukt het niet dat in 2020 de helft van de Nederlandse bevolking minimaal een hbo-niveau bereikt. Het is echter een hele klus om een passend aanbod te ontwikkelen voor volwassenen. Flexibilsering van het onderwijs is cruciaal. Consultant Tijs Pijls begeleidt hogescholen in dit proces en vertelt hoe CINOP Advies een kentering op gang probeert te brengen.
Loopbaanoriëntatie en -begeleiding LOB) in de regio
Loopbaanoriëntatie en -begeleiding LOB) in de regio
03 november 2016
pdf
3,83 Mb.
Loopbaanoriëntatie en -begeleiding LOB) in de regio
Loopbaanoriëntatie en -begeleiding LOB) in de regio
Als specialist in leren en werken ondersteunen wij zowel onderwijsinstellingen, onderwijsraden, gemeenten en de landelijke overheid bij het implementeren en vernieuwen van LOB.
Webinar Blended leren in het mbo
Webinar Blended leren in het mbo
14 oktober 2016
Webinar Blended leren in het mbo
Webinar Blended leren in het mbo
Steeds meer mbo-instellingen oriënteren zich op de mogelijkheden die online of blended leren biedt voor vernieuwing van het onderwijs. Welke kansen zijn er voor scholen en welke valkuilen willen we vermijden? Waarmee moet je rekening houden bij het ontwerpen van blended leren? Wat is cruciaal bij het (online) begeleiden van studenten?
Webinar 21st Century Skills
Webinar 21st Century Skills
14 oktober 2016
Webinar 21st Century Skills
Webinar 21st Century Skills
In dit webinar Pieter Baay (ecbo) en Sara van Kesteren (CINOP Advies) in op de vraag waarom 21st skills nodig zijn voor de arbeidsmarkt van de toekomst en hoe scholen deze vaardigheden kunnen inbedden in hun onderwijs en lespraktijk.
Werken aan een nieuw banengebouw
Werken aan een nieuw banengebouw
19 september 2016
pdf
462 Kb.
Werken aan een nieuw banengebouw
Werken aan een nieuw banengebouw
Drie experts op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt, Marjolein ten Hoonte, directeur arbeidsmarkt en mvo Randstad Groep, Annemarie Muntz, director group Public Affairs Randstad Holding en Henny Morshuis, directeur CINOP, zijn ervan overtuigd dat er grote veranderingen moeten plaatsvinden willen studenten na 2020 perspectief houden op werk. “We zijn als individuen wat gemakzuchtig geworden.”
E-coaching bij online leren
E-coaching bij online leren
16 september 2016
pdf
200 Kb.
E-coaching bij online leren
E-coaching bij online leren
Steeds vaker besluiten onderwijsinstellingen om een deel van hun onderwijs (vooral de bbl of deeltijdvariant) online aan te bieden. Wat opvalt is dat de focus daarbij steevast ligt op de implementatie van een online leeromgeving met bijbehorende 'content' en niet op de daarbij noodzakelij ke persoonlijke begeleiding. Terwijl dit juist een grote succesfactor is. Hoe komt het toch dat voor de meeste scholen e-coaching of online begeleiding nog een blinde vlek is? Consultant Marianne Driessen neemt ons mee.
CINOP Academie Trainingen 2016-2017
CINOP Academie Trainingen 2016-2017
16 september 2016
contact: Rena Punt
pdf
1,56 Mb.
CINOP Academie Trainingen 2016-2017
CINOP Academie Trainingen 2016-2017
.In HET 6E JAAR VAN ONS BESTAAN HEBBEN WIJ ONS TRAININGSAANBOD VERFRIST EN VAN NIEUW ELAN VOORZIEN. Bekijk of deel de folder met ons trainingsaanbod voor het schooljaar 2016-2017 of ga naar www.cinopacademie.nl
Resultaatverantwoordelijke teams: organistatieverandering zonder blauwdruk.
Resultaatverantwoordelijke teams: organistatieverandering zonder blauwdruk.
16 september 2016
pdf
471 Kb.
Resultaatverantwoordelijke teams: organistatieverandering zonder blauwdruk.
Resultaatverantwoordelijke teams: organistatieverandering zonder blauwdruk.
‘Het perfecte team bestaat niet’, zo blijkt uit recent onderzoek van Google naar goed functionerende teams. Een verrassende conclusie: het doet er in veel opzichten meer toe hoe een team werkt, dan wie erin zit. Niet de mensen maken het team slim, maar de onderlinge verhoudingen. Wat betekent dit voor resultaatverantwoordelijke teams in het mbo? CINOP-consultant Rinske Stelwagen vertelt wat ze tegenkomt op de werkvloer.
De droom van loopbaanbegeleiding
De droom van loopbaanbegeleiding
23 augustus 2016
pdf
101 Kb.
De droom van loopbaanbegeleiding
De droom van loopbaanbegeleiding
De redactie van LoopbaanVisie is nieuwsgierig naar wat ‘De droom van Loopbaanbegeleiding’ is. Zij vraagt verschillende vakorganisaties om daar onderzoek naar te doen. Dit keer is Euroguidance Nederland aan de beurt, het Nederlandse Loopbaankennispunt dat zich richt op bevordering van studie, loopbaanbegeleiding en arbeidsmobiliteit. Euroguidance zorgt ervoor dat Europese kennis over loopbaanbegeleiding benut wordt en aansluit bij ontwikkelingen in Nederland.
Eeen serie goede gesprekken
Eeen serie goede gesprekken
19 augustus 2016
pdf
3,54 Mb.
Eeen serie goede gesprekken
Eeen serie goede gesprekken
Als specialist in leren en ontwikkelen met een kloppend hart voor het beroepsonderwijs, is CINOP er ook voor de ‘lerende bestuurder’. Speciaal voor CvB-leden van roc’s, aoc’s en vakscholen starten wij in oktober 2016 voor de vijfde keer met een serie Goede gesprekken. Met elkaar vormen we een inspirerend leernetwerk. Bent u er deze editie (weer) bij?
Kritisch denken
Kritisch denken
12 juli 2016
pdf
390 Kb.
Kritisch denken
Kritisch denken
Kritisch denken: een focus op 'hoe' we denken in plaats van 'wat' we denken
Beter in de BPV
Beter in de BPV
04 juli 2016
pdf
181 Kb.
Beter in de BPV
Beter in de BPV
Beroepspraktijkvorming (BPV) is een belangrijke pijler van het mbo. Uit een analyse van MBO in Bedrijf blijkt dat de kwaliteitsplannen van scholen onvoldoende visie bevatten op de BPV. Ook ontbreekt het vaak aan concrete doelstellingen en beoogde resultaten. Niet vreemd dat OCW het mbo oproept om te komen met verbeterplannen BPV. Geldt dat ook voor uw instelling? Wij staan u daarbij graag terzijde
Opleiden in de school
Opleiden in de school
24 juni 2016
Opleiden in de school
Opleiden in de school
Opleiden in de school; samenwerking ROC Midden Nederland en Hogeschool Utrechtrijving
Maatwerk nodig voor doorstroom naar hbo (opinieartikel Trouw)
Maatwerk nodig voor doorstroom naar hbo (opinieartikel Trouw)
28 april 2016
pdf
180 Kb.
Maatwerk nodig voor doorstroom naar hbo (opinieartikel Trouw)
Maatwerk nodig voor doorstroom naar hbo (opinieartikel Trouw)
Falende aansluiting van mbo en havo op het hbo vergroot de ongelijkheid in ons onderwijs, betogen experts van CINOP en ecbo. Meer afstemming is nodig om uitsluiting van jongeren te voorkomen.
Scan kwaliteitscultuur als instrument voor onderwijsteams
Scan kwaliteitscultuur als instrument voor onderwijsteams
12 april 2016
pdf
2,47 Mb.
Scan kwaliteitscultuur als instrument voor onderwijsteams
Scan kwaliteitscultuur als instrument voor onderwijsteams
Hoe versterk je in een onderwijsteam de kwaliteit binnen de mbo-instelling? Alie Kamphuis van CINOP Advies aan het woord over de Scan Kwaliteitscultuur die bijdraagt aan de kwaliteitscultuur in onderwijsteams.
Doorontwikkeling medezeggenschap mbo-studenten
Doorontwikkeling medezeggenschap mbo-studenten
06 april 2016
pdf
314 Kb.
Doorontwikkeling medezeggenschap mbo-studenten
Doorontwikkeling medezeggenschap mbo-studenten
Speelt het thema medezeggenschap ook in het mbo en op welke manier dan?
Zoeken

Socialize met CINOP

Twitter
Facebook
Linkedin
CINOP blog
You Tube