Overzicht publicaties

1 tot en met 25 van 251 worden getoond.
Serie goede gesprekken (leidinggevenden)
Serie goede gesprekken (leidinggevenden)
06 juli 2017
pdf
984 Kb.
Serie goede gesprekken (leidinggevenden)
Serie goede gesprekken (leidinggevenden)
Speciaal voor managementleden (onderwijsmanagers, directeuren) van roc’s, aoc’s en vakscholen starten wij in oktober 2017 een serie Goede gesprekken.
Onderwijsinnovatie als constante factor
Onderwijsinnovatie als constante factor
03 juli 2017
pdf
139 Kb.
Onderwijsinnovatie als constante factor
Onderwijsinnovatie als constante factor
Winst te behalen door betere monitoring
De onderwijsroute in wording: Erkennen leer-werkervaring
De onderwijsroute in wording: Erkennen leer-werkervaring
30 juni 2017
pdf
259 Kb.
De onderwijsroute in wording: Erkennen leer-werkervaring
De onderwijsroute in wording: Erkennen leer-werkervaring
Het Servicepunt examinering heeft vorig jaar, samen met CINOP, vijf mbo-scholen bezocht op zoek naar best practices over de ontwikkeling van de onderwijsroute. Dat de praktijk vaak weerbarstig is, is te lezen in dit artikel van Geerjanne den Hartog.
Landelijke Conferentie VSLS 2017
Landelijke Conferentie VSLS 2017
28 juni 2017
Landelijke Conferentie VSLS 2017
Landelijke Conferentie VSLS 2017
Samen hebben we de succesvolle afronding van het programma VSLS gemarkeerd. Met lovende woorden van minister Bussemaker, inspirerende workshops, pittige debatten en uitdagende challenges
Een kijkje in de keuken van samen opleiden in de school
Een kijkje in de keuken van samen opleiden in de school
16 juni 2017
pdf
4,58 Mb.
Een kijkje in de keuken van samen opleiden in de school
Een kijkje in de keuken van samen opleiden in de school
Tien samenwerkingsverbanden in het mbo geven hun recept prijs
Van talent naar excellentie
Van talent naar excellentie
18 mei 2017
pdf
366 Kb.
Van talent naar excellentie
Van talent naar excellentie
Vakwedstrijden als katalysator.
Impressie Classroom Escape21
Impressie Classroom Escape21
08 mei 2017
Impressie Classroom Escape21
Impressie Classroom Escape21
Vind de sleutel voor de klas van morgen! Classroom Escape21. Voor alle docenten die op een spannende en vernieuwende manier aan de slag willen met 21ste-eeuwse vaardigheden. Met pitstops en sprints voor kennis, inspiratie, tools en feedback. Zin om mee te doen? Iets voor jouw school? Bekijk de clip voor een impressie van de dag
Ontwerpregels voor effectievere professionalisering
Ontwerpregels voor effectievere professionalisering
05 mei 2017
pdf
922 Kb.
Ontwerpregels voor effectievere professionalisering
Ontwerpregels voor effectievere professionalisering
Professionalisering in het mbo is een belangrijk middel om de kwaliteit van onderwijs te vergroten. Weet u of de professionalisering binnen uw school effectief is? Vaak heeft professionaliseren in het mbo een ad-hoc karakter. Dat kan beter! Hoe?
Leerprocessen van teams en kwaiteitscultuur
Leerprocessen van teams en kwaiteitscultuur
11 april 2017
pdf
136 Kb.
Leerprocessen van teams en kwaiteitscultuur
Leerprocessen van teams en kwaiteitscultuur
In dit artikel van Marloes van Bussel is te lezen hoe de kwaliteitscultuur van een team van invloed is op de onderwijskwaliteit.
Spreken we dezelfde taal?
Spreken we dezelfde taal?
11 april 2017
pdf
254 Kb.
Spreken we dezelfde taal?
Spreken we dezelfde taal?
Bij Friesland College volgen studenten de moderne vreemde talen (mvt) in het talencentrum. De werkwijze in het talencentrum is van grote invloed op de pedagogisch-didactische aanpak van docenten. Welke inzichten levert de aanpak van het talencentrum op voor het beroepsonderwijs en lerarenopleidingen?
De rol van gemeenten bij intergenerationeel leren van basisvaardigheden
De rol van gemeenten bij intergenerationeel leren van basisvaardigheden
11 april 2017
pdf
2,38 Mb.
De rol van gemeenten bij intergenerationeel leren van basisvaardigheden
De rol van gemeenten bij intergenerationeel leren van basisvaardigheden
De basisvaardigheden zijn bij heel veel Nederlanders van een laag niveau. Twaalf procent van de Nederlanders tussen 16 en 65 jaar is laaggeletterd. Belemmerend bij de aanpak van lage basisvaardigheden, is dat de problematiek van generatie op generatie wordt doorgegeven. Om dit patroon te doorbreken stellen wij een nieuwe aanpak voor: het intergenerationeel leren.
Docent als kloppend hart van het beroepsonderwijs
Docent als kloppend hart van het beroepsonderwijs
27 maart 2017
pdf
6,46 Mb.
Docent als kloppend hart van het beroepsonderwijs
Docent als kloppend hart van het beroepsonderwijs
Docenten vormen het kloppend hart van het beroepsonderwijs. Pedagogisch-didactisch vakmanschap is cruciaal. Is dat op orde? Dan is een goed hart goud waard
Sterke samenwerkingsverbanden: de opleiding van mbo-leraren
Sterke samenwerkingsverbanden: de opleiding van mbo-leraren
20 maart 2017
pdf
687 Kb.
Sterke samenwerkingsverbanden: de opleiding van mbo-leraren
Sterke samenwerkingsverbanden: de opleiding van mbo-leraren
Samenwerking tussen meerdere organisaties, zoals het geval is bij Opleiden in de School (OidS), is een forse uitdaging. Daarom loont het om op gezette tijden afstand te nemen en te kijken hoe het gaat. Daarbij kan het samenwerkingsmodel dat Van Delden ontwikkelde, goede diensten bewijzen. CINOP consultants Linda Medendorp, Marloes van Bussel en Ida Bontius demonstreren dat aan de hand van een tweetal casussen: de Zeeuwse Academische Opleidingsschool en de Academische Opleidingsschool van het Friesland College en de lerarenopleidingen van de NHL Hogeschool.
Grijp de kans, onderzoek wat werkt!
Grijp de kans, onderzoek wat werkt!
21 februari 2017
pdf
90 Kb.
Grijp de kans, onderzoek wat werkt!
Grijp de kans, onderzoek wat werkt!
In oktober 2015 besloot minister Bussemaker dat studenten voorlopig nog kunnen diplomeren, ongeacht hun cijfer voor het rekenexamen. De gevolgen van dit besluit zijn dit jaar goed merkbaar. De motivatie van veel studenten is flink verminderd, de aandacht voor rekenen binnen instellingen verslapt en ga zo maar door. Rinske Stelwagen, rekenexpert van CINOP, ziet echter ook kansen.
Taaldocent als e-coach?
Taaldocent als e-coach?
21 februari 2017
pdf
775 Kb.
Taaldocent als e-coach?
Taaldocent als e-coach?
In gesprek met Anja Schaafsma
In gesprek met Anja Schaafsma
07 februari 2017
pdf
388 Kb.
In gesprek met Anja Schaafsma
In gesprek met Anja Schaafsma
In dit artikel gaat consultant en Les redacteur Anne de Groot in gesprek met Anja Schaafsma over veertig jaar NT2-onderwijs in Nederland.
Flexibel onderwijs: van one-size-fits-all tot maatpak
Flexibel onderwijs: van one-size-fits-all tot maatpak
23 januari 2017
Flexibel onderwijs: van one-size-fits-all tot maatpak
Flexibel onderwijs: van one-size-fits-all tot maatpak
In dit webinar maken wij u wegwijs in hoe je de flexibiliteit in het (beroeps)onderwijs kunt vergroten.
Vrijstellingen als middel tot flexibel maatwerk
Vrijstellingen als middel tot flexibel maatwerk
13 december 2016
pdf
219 Kb.
Vrijstellingen als middel tot flexibel maatwerk
Vrijstellingen als middel tot flexibel maatwerk
In dit artikel gaat Geerjanne den Hartog in op de mogelijkheden voor het verlenen van vrijstellingen op basis van leer- en werkervaring.
Examinering met twee vingers in de neus?
Examinering met twee vingers in de neus?
14 november 2016
pdf
174 Kb.
Examinering met twee vingers in de neus?
Examinering met twee vingers in de neus?
Examinering is aan veel regels verbonden en vraagt dan ook veel aandacht van onderwijsteams. Want de kwaliteit van de examinering mag niet ter discussie staan. Een verdiepende workshop of training kan onderwijsteams helpen de kwaliteit van de examinering te verbeteren.
Nova College als opleidingsplek voor aankomende docenten
Nova College als opleidingsplek voor aankomende docenten
09 november 2016
pdf
80 Kb.
Nova College als opleidingsplek voor aankomende docenten
Nova College als opleidingsplek voor aankomende docenten
Goed opgeleide en toegeruste docenten zijn cruciaal om de eigen onderwijsambities waar te maken. Hoe zorg je voor voldoende instroom van goede (toekomstige) docenten? Hoe kan een betere samenwerking met de erarenopleiding hieraan bijdragen? We vragen het in Haarlem bij het Nova Gollege; een mbo-school die met meerdere lerarenopleidingen in de regio samenwerkt.
Leergang Flexibilisering HO
Leergang Flexibilisering HO
06 november 2016
pdf
2,97 Mb.
Leergang Flexibilisering HO
Leergang Flexibilisering HO
In 2017 start CINOP Advies i.s.m. het Nederlands Partnerschap Leven Lang Leren (NPLLL) weer een leergang voor projectleiders/managers van de pilot flexibilisering in het hoger onderwijs.
Er is geen eindpunt meer van leren
Er is geen eindpunt meer van leren
04 november 2016
pdf
7,1 Mb.
Er is geen eindpunt meer van leren
Er is geen eindpunt meer van leren
Veel te weinig volwassenen nemen deel aan het bekostigde deeltijd hoger onderwijs, zo luidt de conclusie van de adviescommissie Rinnooy Kan in 2014. Als we zo doorgaan lukt het niet dat in 2020 de helft van de Nederlandse bevolking minimaal een hbo-niveau bereikt. Het is echter een hele klus om een passend aanbod te ontwikkelen voor volwassenen. Flexibilsering van het onderwijs is cruciaal. Consultant Tijs Pijls begeleidt hogescholen in dit proces en vertelt hoe CINOP Advies een kentering op gang probeert te brengen.
Loopbaanoriëntatie en -begeleiding LOB) in de regio
Loopbaanoriëntatie en -begeleiding LOB) in de regio
03 november 2016
pdf
3,83 Mb.
Loopbaanoriëntatie en -begeleiding LOB) in de regio
Loopbaanoriëntatie en -begeleiding LOB) in de regio
Als specialist in leren en werken ondersteunen wij zowel onderwijsinstellingen, onderwijsraden, gemeenten en de landelijke overheid bij het implementeren en vernieuwen van LOB.
Webinar Blended leren in het mbo
Webinar Blended leren in het mbo
14 oktober 2016
Webinar Blended leren in het mbo
Webinar Blended leren in het mbo
Steeds meer mbo-instellingen oriënteren zich op de mogelijkheden die online of blended leren biedt voor vernieuwing van het onderwijs. Welke kansen zijn er voor scholen en welke valkuilen willen we vermijden? Waarmee moet je rekening houden bij het ontwerpen van blended leren? Wat is cruciaal bij het (online) begeleiden van studenten?
Webinar 21st Century Skills
Webinar 21st Century Skills
14 oktober 2016
Webinar 21st Century Skills
Webinar 21st Century Skills
In dit webinar Pieter Baay (ecbo) en Sara van Kesteren (CINOP Advies) in op de vraag waarom 21st skills nodig zijn voor de arbeidsmarkt van de toekomst en hoe scholen deze vaardigheden kunnen inbedden in hun onderwijs en lespraktijk.
Zoeken

Socialize met CINOP

Twitter
Facebook
Linkedin
CINOP blog
You Tube