Nieuws

Jaren

Overzicht nieuws

Landelijk netwerk Toegankelijk Toetsen in het hoger onderwijs

Landelijk netwerk Toegankelijk Toetsen in het hoger onderwijs

Scholen verder helpen met vragen over flexibele toetsing en examinering
Pilot Meesterverkoper: kandidaten gezocht

Pilot Meesterverkoper: kandidaten gezocht

Persoonlijke titel verkooppersoneel in de slagerij
Netwerk niveau 2 breed opleiden

Netwerk niveau 2 breed opleiden

Kwalitatieve uitwisseling voor ontwerp brede opleidingen
 
Tijd voor verandering: visie op 21ste-eeuws leren in het beroepsonderwijs

Tijd voor verandering: visie op 21ste-eeuws leren in het beroepsonderwijs

hybride leren en design thinking
Aanstekelijk onderwijs

Aanstekelijk onderwijs

Hoe kunnen we het beroepsonderwijs nog beter maken?
Toekenningen pilots voor mbo-certificaten

Toekenningen pilots voor mbo-certificaten

Ondersteuning CINOP bij aanvraag pilot mbo-certificaten
 
CINOP Netwerk Flexibilisering mbo

CINOP Netwerk Flexibilisering mbo

Elkaar inspireren, informatie uitwisselen en bekijken hoe je de mate van flexibiliteit in het onderwijs kan vergroten vanuit wat wel werkt en hoe?
Eerste flitsbezoeken nieuwe stijl ROC Midden Nederland uitgevoerd!

Eerste flitsbezoeken nieuwe stijl ROC Midden Nederland uitgevoerd!

Training lesobservaties en informele collegiale gesprekken
Vakwedstrijden als pedagogisch-didactische methode

Vakwedstrijden als pedagogisch-didactische methode

Datum & locatie Skills The Finals 2019 bekend!
 
Passende examinering beroepsspecifieke onderdelen in het mbo gereed

Passende examinering beroepsspecifieke onderdelen in het mbo gereed

Servicedocument voor betere toerusting afnemen examens
Laaggeletterdheid: voorkomen en bestrijden

Laaggeletterdheid: voorkomen en bestrijden

Terugblik Kennisdag basisvaardigheden, 17 mei 2018
BLOG | Stimuleren en borgen van innovatie in je (onderwijs) organisatie

BLOG | Stimuleren en borgen van innovatie in je (onderwijs) organisatie

Innovatie is een ‘hot’ onderwerp in het onderwijs. Maar hoe zorg je er nu voor dat je als organisatie zelf die innovatie kunt realiseren?