Klantcases overheid

“Hallo, u spreekt met de Toets Geletterdheid en Begrijpend lezen”
Het basisexamen inburgering in het buitenland is uitgebreid met de telefonische Toets Geletterdheid en Begrijpend lezen.
Aanvalsplan Laaggeletterdheid
Anderhalf miljoen Nederlanders hebben moeite met lezen en schrijven.
Beoordelen van schrijfexamens, een vak apart!
In opdracht van het ministerie van SZW schoolt en examineert CINOP beoordelaars voor het nieuwe examenonderdeel schrijven.
 
Blended learning bij de Belastingdienstacademie
Innovatieve opleidingsconcepten met gebruik van ict.
Bouwstenen voor leesbevordering
Versterken vereiste beroepscompetenties studenten Pedagogisch Werk (PW) en Onderwijsassistent (OA).
Bruggen Bouwen in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO)
Om hun leerlingen de beste kansen te bieden op een betekenisvolle toekomst, werken de Aloysius scholen voor voortgezet special onderwijs de komende jaren aan verdere verbetering van de aansluiting op het mbo en de arbeidsmarkt.
 
CINOP doet mee in COMMIT
Het grootste Nederlandse publiekprivate onderzoeksprogramma in de ICT.
De weg in de Nederlandse samenleving
Inburgeringscursus voor geestelijke bedienaren
Docentengids, workshops en monitoronderzoek
Leesbevordering in de opleidingen Pegagogisch Werk in de kinderopvang (PW) en Onderwijsassistent (OA).
 
Dyslexie in het mbo
Ondersteuning voor iedereen die met dyslexie te maken heeft.
Elektronisch Leerdossier praktisch bij doorlopende leerlijnen
Programma voor digitale uitwisseling van leergegevens.
Erkenning van verworven competenties op de kaart gezet
Kenniscentrum EVC vergroot draagvlak.