Klantcases onderwijs

CINOP en Avans Deeltijd slaan de handen ineen voor een flexibel BDB-traject
Afgelopen zomer heeft een enthousiaste groep ontwikkelaars van Avans Deeltijd en CINOP gewerkt aan de ontwikkeling van een flexibel BDB-traject (basiskwalificatie didactische bekwaamheid). In september start de eerste groep deeltijddocenten met hun professionalisering richting meer flexibel onderwijs via dit BDB-traject.
Windesheim zet in op inzetbaarheid in de Zorg
In de Zorgsector dreigt een groot tekort van duizenden medewerkers. Dit tekort zal alleen maar opgelost kunnen worden als er werk gemaakt wordt van scholing van zij-instromers en carrière switchers.
Scholing Onderwijslogistiek LC-docenten ROC van Amsterdam en ROC Flevoland
CINOP verzorgt de module Onderwijslogistiek in het post-hbo-scholingstraject van ROC van Amsterdam en ROC Flevoland.
 
Zwolse 4 slaat de handen ineen
Deltion, Landstede, Groene Welle en Cibap met CINOP aan de slag met onderwijsvraagstukken.
Leven Lang Leren Labs voor aantrekkelijk en leuk onderwijs voor volwassenen
Prioriteit voor het huidige kabinet.
Toekomstbestendige opleiding Tweewielertechniek
Met een hybride leeromgeving theorie en praktijk in passende mengvorm
 
Samen werken aan duurzame inzetbaarheid
Wat is inhoudelijk nodig om de Defensie-opleiding met een mbo-diploma te kunnen afronden? Dat was de centrale vraag in het onderzoek naar de overlap tussen een groot aantal Defensie- en mbo-opleidingen. De Coöperatie Paars Partnerschap (CPP) vroeg CINOP Advies dit onderzoek te begeleiden. In vier maanden tijd werden 33 onderzoeken uitgevoerd en aanbevelingen gedaan. Defensie kan aan de hand daarvan verder werken aan het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van haar personeel.
Aan de slag met leeruitkomsten bij Hogeschool Windesheim
Eerder dit jaar hebben 14 hogescholen subsidie gekregen om te experimenteren met flexibele leerroutes. CINOP Advies helpt deze instellingen bij de inrichting en implementatie. Zo ondersteunen wij de opleiding TBK (Technische Bedrijfskunde) van de Hogeschool Windesheim bij het formuleren van leeruitkomsten en deze te vertalen naar het onderwijsaanbod.
Onderwijsmakers voor stafdiensten Alfa-college
Met de leergang Onderwijsmakers wil CINOP Advies onderwijsmakers op scholen inspireren en helpen om, samen met hun teams, het kwalificatiedossier te vertalen naar onderwijsinhoud. Op initiatief van met het Alfa-college werd deze leergang doorontwikkeld voor stafdiensten.
 
Symposium taalcoaches en vakdocenten Rijn IJssel
Donderdag 26 februari 2015 kwamen meer dan 25 taalcoaches en een aantal vakdocenten van Rijn IJssel bij elkaar om hun kennis en ervaring te delen over taalgericht vakonderwijs in de opleidingsteams. Centrale vraag: hoe kunnen taalcoaches en vakdocenten het beste samenwerken om het rendement van de opleiding te verhogen?
LOB-denken én doen bij Baanderherencollege
Denken en doen zijn vaak werelden van verschil. Maar als we het hebben over Loopbaanoriëntatie - en Begeleiding (LOB) bij het Baanderherencollege gaat deze uitersten hand in hand.
Een mooi gebaar: professionalisering taalassessoren Nederlandse Gebarentaal
Bij Koninklijke Kentalis werken 16 docenten Nederlandse Gebarentaal (NGT) die jaarlijks 100 tot 150 doven en slechthorenden opleiden in NGT. Maar wanneer is iemand nu geslaagd voor een bepaald taalniveau? Hoe beoordeel je de NGT-vaardigheid van een cursist? In 2015 heeft CINOP Advies in samenwerking met Koninklijke Kentalis vier docenten NGT opgeleid tot taalassessor NGT.