Klantcases arbeidsmarkt

Brandweermedewerkers aantoonbaar vakbekwaam dankzij e-portfolio
Inzicht en overzicht in je persoonlijke vakbekwaamheid. Een helder systeem van leren, oefenen en feedback, toegespitst op het individu en de omgeving waarin hij of zij functioneert; het e-portfolio van Brandweer Nederland maakt dat mogelijk.
Defensie en politie bevorderen arbeidsmobiliteit
Defensie en politie functioneren in een gedeeld werkveld met vergelijkbare arbeidsmarktknelpunten. De diensten sloegen daarom de handen ineen. Met een gezamenlijk sectorplan willen ze hun arbeidsmarktbeleid een extra stimulans geven.
Duurzame inzetbaarheid in het MKB op de kaart
De AOW-leeftijd loopt steeds hoger op en de beroepsbevolking vergrijst. Hoe houd je mensen tot hun pensioen fit voor de arbeidsmarkt? Door te (blijven) investeren in duurzame inzetbaarheid, zo concludeerden MKB Nederland en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).
 
Erkenning allerbeste slagers dankzij Meesterproef
Waardering en erkenning voor het slagersambt. Dat wilde De Koninklijke Nederlands Slagers (KNS) bereiken toen zij CINOP Advies benaderden om een Meesterproef te ontwikkelen. In nauwe samenwerking met vakmensen uit de slagersbranche creëerden we een Meesterproef waarin klassiek vakmanschap en innovatie centraal staan.
Erkenning van Verworven Competenties op Aruba
Verhogen ontwikkelcapaciteit van de Arubaanse beroepsbevolking
Geen one size fits all deeltijdonderwijs bij de HAN
Voor veel werkende volwassenen is de stap naar een deeltijd hbo-opleiding te groot. Een studie is moeilijk te combineren met het dagelijkse werk. Ook wordt er vaak onvoldoende rekening gehouden met de kennis en ervaringen die iemand al bezit.
 
Nieuw competentieprofiel voor apothekersassistent
Taken en competentiegebieden samengesmeed tot één geheel.
Nieuwe beroepsstandaard ‘Specialist Inspectie & Onderhoud
Een correct functionerende noodverlichtingsinstallatie die bijdraagt aan een veilige ontruiming vraagt om specialistische kennis en kunde. Onder begeleiding van CINOP een beroepsstandaard opgesteld voor de Specialist Inspectie & Onderhoud Noodverlichting.
Pedicurebranche gaat voor herkenbare kwaliteit
Kwaliteitscriteria voor opleiders pedicurebranche opgesteld.
 
Samen werken aan duurzame inzetbaarheid
Wat is inhoudelijk nodig om de Defensie-opleiding met een mbo-diploma te kunnen afronden? Dat was de centrale vraag in het onderzoek naar de overlap tussen een groot aantal Defensie- en mbo-opleidingen. De Coöperatie Paars Partnerschap (CPP) vroeg CINOP Advies dit onderzoek te begeleiden. In vier maanden tijd werden 33 onderzoeken uitgevoerd en aanbevelingen gedaan. Defensie kan aan de hand daarvan verder werken aan het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van haar personeel.
Toolbox voorkomt overbelasting mantelzorgers
In Nederland geven ruim 4 miljoen mensen mantelzorg aan iemand in hun omgeving. Een intensieve taak, die door 10%t van de mantelzorgers als een zware belasting wordt ervaren.
Wegwijzer opleidingsstructuur Aziatische horecasector
Voor passend opleidingsbeleid en doorscholing in de branche.