Overzicht klantcases

Bruggen Bouwen in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO)
Om hun leerlingen de beste kansen te bieden op een betekenisvolle toekomst, werken de Aloysius scholen voor voortgezet special onderwijs de komende jaren aan verdere verbetering van de aansluiting op het mbo en de arbeidsmarkt.
Een mooi gebaar: professionalisering taalassessoren Nederlandse Gebarentaal
Bij Koninklijke Kentalis werken 16 docenten Nederlandse Gebarentaal (NGT) die jaarlijks 100 tot 150 doven en slechthorenden opleiden in NGT. Maar wanneer is iemand nu geslaagd voor een bepaald taalniveau? Hoe beoordeel je de NGT-vaardigheid van een cursist? In 2015 heeft CINOP Advies in samenwerking met Koninklijke Kentalis vier docenten NGT opgeleid tot taalassessor NGT.
Aan de slag met leeruitkomsten bij Hogeschool Windesheim
Eerder dit jaar hebben 14 hogescholen subsidie gekregen om te experimenteren met flexibele leerroutes. CINOP Advies helpt deze instellingen bij de inrichting en implementatie. Zo ondersteunen wij de opleiding TBK (Technische Bedrijfskunde) van de Hogeschool Windesheim bij het formuleren van leeruitkomsten en deze te vertalen naar het onderwijsaanbod.
 
Spiegel voorhouden bij examinering
“CINOP Advies een is samenwerkingspartner die ons bij een ambitieus professionaliseringsprogramma begeleidt. De adviseurs zijn daarbij sensitief voor de interne processen, maar schromen tegelijkertijd niet om ons een spiegel voor te houden” aldus Kitty Orboins, Lid College van bestuur Rijn IJssel.
LOB-denken én doen bij Baanderherencollege
Denken en doen zijn vaak werelden van verschil. Maar als we het hebben over Loopbaanoriëntatie - en Begeleiding (LOB) bij het Baanderherencollege gaat deze uitersten hand in hand.
Partner in proces bij Rijn IJssel
“CINOP Advies is een samenwerkingspartner die ons begeleidt bij een ambitieus traject van kwaliteitsverbetering van onze examinering en bijbehorend professionaliseringsprogramma...
 
Onderwijsmakers voor stafdiensten Alfa-college
Met de leergang Onderwijsmakers wil CINOP Advies onderwijsmakers op scholen inspireren en helpen om, samen met hun teams, het kwalificatiedossier te vertalen naar onderwijsinhoud. Op initiatief van met het Alfa-college werd deze leergang doorontwikkeld voor stafdiensten.
Symposium taalcoaches en vakdocenten Rijn IJssel
Donderdag 26 februari 2015 kwamen meer dan 25 taalcoaches en een aantal vakdocenten van Rijn IJssel bij elkaar om hun kennis en ervaring te delen over taalgericht vakonderwijs in de opleidingsteams. Centrale vraag: hoe kunnen taalcoaches en vakdocenten het beste samenwerken om het rendement van de opleiding te verhogen?
Praktijkervaring bij voorbereiding op nieuwe kwalificatiestructuur (IHKS)
In het najaar van 2015 werken veel scholen aan de voorbereidingen op de invoering van de nieuwe kwalificatiestructuur (IHKS). Weten wat werkt? Hieronder treft u een aantal tips uit de praktijk om dit proces zo goed mogelijk te laten verlopen.
 
Leergang Kellebeek College: het grofontwerp staat!
In 2015 is het Kellebeek College (onderdeel ROC West Brabant) een intensief traject gestart om de opleidingen te herontwerpen aan de hand van de nieuwe kwalificatiedossiers. Na een leergang met CINOP Advies is nu een belangrijke mijlpaal bereikt; voor elke opleiding staat er een nieuw grofontwerp.
Verbinden van taal- en rekeneisen aan beroepsspecifieke eisen MBO
Hoe leg je de verbinding tussen beroepsspecifieke eisen en wat leerlingen voor hun instellingsexamen voor taal en rekenen moeten weten?
Een grofontwerp voor het curriculum in drie dagen
In september 2015 kreeg CINOP Advies van het Horizon College (sector Welzijn en Entree) de uitdagende vraag om in drie dagen tijd het grofontwerp maken met het ontwerpteam van Entree. Hoe pak je zoiets aan? Wat zijn succesfactoren? Hoe ziet het programma er uit?