Overzicht klantcases

Duurzame inzetbaarheid in het MKB op de kaart
De AOW-leeftijd loopt steeds hoger op en de beroepsbevolking vergrijst. Hoe houd je mensen tot hun pensioen fit voor de arbeidsmarkt? Door te (blijven) investeren in duurzame inzetbaarheid, zo concludeerden MKB Nederland en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).
Defensie en politie bevorderen arbeidsmobiliteit
Defensie en politie functioneren in een gedeeld werkveld met vergelijkbare arbeidsmarktknelpunten. De diensten sloegen daarom de handen ineen. Met een gezamenlijk sectorplan willen ze hun arbeidsmarktbeleid een extra stimulans geven.
Toolbox voorkomt overbelasting mantelzorgers
In Nederland geven ruim 4 miljoen mensen mantelzorg aan iemand in hun omgeving. Een intensieve taak, die door 10%t van de mantelzorgers als een zware belasting wordt ervaren.
 
Erkenning allerbeste slagers dankzij Meesterproef
Waardering en erkenning voor het slagersambt. Dat wilde De Koninklijke Nederlands Slagers (KNS) bereiken toen zij CINOP Advies benaderden om een Meesterproef te ontwikkelen. In nauwe samenwerking met vakmensen uit de slagersbranche creëerden we een Meesterproef waarin klassiek vakmanschap en innovatie centraal staan.
Brandweermedewerkers aantoonbaar vakbekwaam dankzij e-portfolio
Inzicht en overzicht in je persoonlijke vakbekwaamheid. Een helder systeem van leren, oefenen en feedback, toegespitst op het individu en de omgeving waarin hij of zij functioneert; het e-portfolio van Brandweer Nederland maakt dat mogelijk.
Geen one size fits all deeltijdonderwijs bij de HAN
Voor veel werkende volwassenen is de stap naar een deeltijd hbo-opleiding te groot. Een studie is moeilijk te combineren met het dagelijkse werk. Ook wordt er vaak onvoldoende rekening gehouden met de kennis en ervaringen die iemand al bezit.
 
Brabant Excelleert: 334 ondernemingen investeren in scholing
Om de economie en werkgelegenheid in Brabant te versterken hebben werkgeversorganisaties MKB Brabant, BZW en ZLTO, in samenwerking met de provincie Noord-Brabant, in 2013 het project ‘Excelleren in Brabant’ ontwikkeld.
Bruggen Bouwen in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO)
Om hun leerlingen de beste kansen te bieden op een betekenisvolle toekomst, werken de Aloysius scholen voor voortgezet special onderwijs de komende jaren aan verdere verbetering van de aansluiting op het mbo en de arbeidsmarkt.
Een mooi gebaar: professionalisering taalassessoren Nederlandse Gebarentaal
Bij Koninklijke Kentalis werken 16 docenten Nederlandse Gebarentaal (NGT) die jaarlijks 100 tot 150 doven en slechthorenden opleiden in NGT. Maar wanneer is iemand nu geslaagd voor een bepaald taalniveau? Hoe beoordeel je de NGT-vaardigheid van een cursist? In 2015 heeft CINOP Advies in samenwerking met Koninklijke Kentalis vier docenten NGT opgeleid tot taalassessor NGT.
 
Aan de slag met leeruitkomsten bij Hogeschool Windesheim
Eerder dit jaar hebben 14 hogescholen subsidie gekregen om te experimenteren met flexibele leerroutes. CINOP Advies helpt deze instellingen bij de inrichting en implementatie. Zo ondersteunen wij de opleiding TBK (Technische Bedrijfskunde) van de Hogeschool Windesheim bij het formuleren van leeruitkomsten en deze te vertalen naar het onderwijsaanbod.
Spiegel voorhouden bij examinering
“CINOP Advies een is samenwerkingspartner die ons bij een ambitieus professionaliseringsprogramma begeleidt. De adviseurs zijn daarbij sensitief voor de interne processen, maar schromen tegelijkertijd niet om ons een spiegel voor te houden” aldus Kitty Orboins, Lid College van bestuur Rijn IJssel.
LOB-denken én doen bij Baanderherencollege
Denken en doen zijn vaak werelden van verschil. Maar als we het hebben over Loopbaanoriëntatie - en Begeleiding (LOB) bij het Baanderherencollege gaat deze uitersten hand in hand.