http://cinopadvies.nl/1_3778_Focus_op_flexibilisering.aspx
http://www.cinopadvies.nl/1_2973_Aan_de_slag_met_de_kwaliteit.aspx
1_3866_Trainingsaanbod_2017-2018.aspx
94_2857_Vakbekwaamheid_in_de_branche.aspx
1_3866_Trainingsaanbod_2017-2018.aspx
 
 
 
 
 

Wie zijn wij

CINOP Advies is een adviesbureau op het gebied van leren, opleiden en ontwikkelen. Voor een breed scala aan klanten werken wij aan oplossingen binnen de driehoek overheid – beroepsonderwijs – arbeidsmarkt.

Nieuwsberichten

overzicht nieuws
Afsluitende bijeenkomst pilot Ouderen & Digivaardigheden Middelburg

Afsluitende bijeenkomst pilot Ouderen & Digivaardigheden Middelburg

Positieve ervaringen maakten het tot een inspirerende middag.
AmbachtNederland lanceert Ambachtsacademie

AmbachtNederland lanceert Ambachtsacademie

De opleidingen zijn ontwikkeld door ervaren ondernemers uit verschillende ambachtelijke branches met ondersteuning van CINOP.
Feestelijke afsluiting project Amsterdam Ouderen en Digivaardigheden

Feestelijke afsluiting project Amsterdam Ouderen en Digivaardigheden

Senioren zijn twee maanden door studenten van de HvA gecoacht met digitale vaardigheden.
CINOP Lentesessie 2018

CINOP Lentesessie 2018

Flexibel onderwijs als nieuwe maatschappelijke opdracht
Alfa College herijkt onderwijsvisie met FlexScan mbo

Alfa College herijkt onderwijsvisie met FlexScan mbo

Huidige opleidingsprogramma's doen soms onvoldoende recht aan verschillen tussen studenten, mede door ontwikkelingen in het vmbo met profielen en keuzedelen.
Interview met Christine Clement over de impact van het project Ouderen & Digivaardigheden.

Interview met Christine Clement over de impact van het project Ouderen & Digivaardigheden.

Een project waar iedereen van elkaar leert.

Publicaties

overzicht publicaties

Werkplekleren samen beoordelen: een wegwijzer

Een wegwijzer voor mbo-scholen en lerarenopleiders

Collectief reflecteren in het mbo

Wat is collectief reflecteren? Waarom is het belangrijk? Wanneer is het nodig? Uit bijvoorbeeld ongelukken binnen Defensie en fouten in ziekenhuizen blijkt dat deze voorkomen hadden kunnen worden wanneer er beter gereflecteerd zou zijn.

Als opleidingsteam vaardig omgaan met examentaken

Van opleidingsteams wordt verwacht dat zij met de kaders en procedures, die de examencommissie aanreikt, aan de slag gaan en hun taken volgens de PDCAcyclus uitvoeren. CINOP Advies biedt maatwerk en vertrekt in trainingen vanuit het handboek examinering van uw instelling.

CINOP en Avans Deeltijd slaan de handen ineen voor een flexibel BDB-traject

Afgelopen zomer heeft een enthousiaste groep ontwikkelaars van Avans Deeltijd en CINOP gewerkt aan de ontwikkeling van een flexibel BDB-traject (basiskwalificatie didactische bekwaamheid). In september start de eerste groep deeltijddocenten met hun professionalisering richting meer flexibel onderwijs via dit BDB-traject.

Windesheim zet in op inzetbaarheid in de Zorg

In de Zorgsector dreigt een groot tekort van duizenden medewerkers. Dit tekort zal alleen maar opgelost kunnen worden als er werk gemaakt wordt van scholing van zij-instromers en carrière switchers.

Scholing Onderwijslogistiek LC-docenten ROC van Amsterdam en ROC Flevoland

CINOP verzorgt de module Onderwijslogistiek in het post-hbo-scholingstraject van ROC van Amsterdam en ROC Flevoland.

Samen werken aan duurzame inzetbaarheid

Wat is inhoudelijk nodig om de Defensie-opleiding met een mbo-diploma te kunnen afronden? Dat was de centrale vraag in het onderzoek naar de overlap tussen een groot aantal Defensie- en mbo-opleidingen. De Coöperatie Paars Partnerschap (CPP) vroeg CINOP Advies dit onderzoek te begeleiden. In vier maanden tijd werden 33 onderzoeken uitgevoerd en aanbevelingen gedaan. Defensie kan aan de hand daarvan verder werken aan het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van haar personeel.

Duurzame inzetbaarheid in het MKB op de kaart

De AOW-leeftijd loopt steeds hoger op en de beroepsbevolking vergrijst. Hoe houd je mensen tot hun pensioen fit voor de arbeidsmarkt? Door te (blijven) investeren in duurzame inzetbaarheid, zo concludeerden MKB Nederland en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Onderwijsmakers voor stafdiensten Alfa-college

Met de leergang Onderwijsmakers wil CINOP Advies onderwijsmakers op scholen inspireren en helpen om, samen met hun teams, het kwalificatiedossier te vertalen naar onderwijsinhoud. Op initiatief van met het Alfa-college werd deze leergang doorontwikkeld voor stafdiensten.

Maak kennis met onze consultants

overzicht medewerkers
Vorige
Volgende
p
Naam
Functie
Profiel
CINOP film
Zoeken

CINOP Kerstgroet

CINOP Kerstgroet

Socialize met CINOP

Twitter
Facebook
Linkedin
CINOP blog
You Tube
IN DE MEDIA
Onderzoek: steeds vaker docentenstages in het mbo
20-02-2018 | MBO Raad
In opdracht van de MBO Raad heeft het Kohnstamm Instituut een onderzoek uitgevoerd naar docentenstages in het mbo. Centrale vraag: op welke...


Rhedens project voor jongeren met ondernemerstalent
20-02-2018 | AD.nl
RHEDEN - Een groep Rhedense jongeren gaat zich onder begeleiding van ondernemers en docenten van zes scholen oriënteren op het...


Fontys en gemeente Eindhoven tekenen convenant Smart Society"/>
20-02-2018 | Fontys
De gemeente Eindhoven en Fontys Hogescholen gaan op structurele basis samenwerken aan Eindhoven als ‘Smart Society’. Op 20 februari...


Aanvraag subsidie voor werkplaatsen onderwijsonderzoek in het mbo geopend
20-02-2018 | Nationale Onderwijsgids
Tot 17 april 2018 kunnen bij het NRO subsidieaanvragen worden ingediend voor werkplaatsen in het mbo. Zo’n werkplaats is een samenwerking...


Aanbod keuzedelen blijft stevig doorgroeien
19-02-2018 | MBO-Today
Het aanbod aan keuzedelen blijft groeien. Het register keuzedelen omvat inmiddels zo’n 830 ‘vakken’. Ongeveer de helft van deze keuzedelen...


Onderzoek: 100.000 mbo’ers opgeleid voor de WW
19-02-2018 | MSN Nieuws
Een vijfde van de half miljoen mbo-scholieren die dit land telt, kan na het halen van een diploma meteen een werkloosheidsuitkering gaan...


11 miljoen euro voor overgang groen mbo-onderwijs
19-02-2018 | Biojournaal
Doel om instroom studenten substantieel te verhogen"


Hbo-deeltijdstudies weer in de lift
19-02-2018 | Hbo-opleidingen Hogeschool Inholland
Voor het tweede jaar op rij trekken de hbo-deeltijdopleidingen meer studenten. Ze zijn nog niet op het niveau van tien jaar geleden, maar...


Noodzaak om permanent te leren biedt mbo nieuwe kansen
19-02-2018 | Reformatorisch Dagblad
In het kader van ”een leven lang leren” moet het mbo een flexibel onderwijsprogramma aanbieden dat ook rekening houdt met doorstarters en...


Het aantal thuiszitters daalt niet
19-02-2018 | Autisme.nl
Het aantal kinderen dat langdurig thuiszit daalt niet, terwijl het aantal leerlingen met een vrijstelling blijft stijgen. Dit blijkt uit...


Niet voldoende subsidie beschikbaar voor leerbanen
18-02-2018 | MBO-Today
In 2017 hebben werkgevers voor meer dan 92.000 bbl-leerbanen een subsidie ingediend. Omdat het totaal beschikbare budget gemaximeerd is, is...


Van Engelshoven wil hogere instroom in bbl
16-02-2018 | MBO-Today
Minister Van Engelshoven legt zich niet neer bij een lage instroom in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Om de personeelstekorten in de...


Succesondernemer Judith Vermeulen leidt twee bedrijven in mannenwereld
14-02-2018 | De Ondernemer
Onderneemster in een mannenwereld: Judith Vermeulen (51) leidt twee technische bedrijven, Vekon en Opera in Made en Moerdijk. Daarnaast...


16 mei: Onderzoeksconferentie 2018
13-02-2018 | NRO
De Onderzoeksconferentie staat in het teken van ‘Weet waar je staat’. Je krijgt inzicht in de resultaten van wetenschappelijk onderzoek...


Actieplan nodig voor studeren met beperking
13-02-2018 | ScienceGuide
| Drie onderwijsinstellingen tekenden in januari een intentieverklaring voor inclusief onderwijs. Een goed begin, maar volgens handicap +...


CNV pleit voor regionaal opleidingsfonds voor werknemers
13-02-2018 | Omrop Fryslân
Vakbond CNV Vakmensen wil dat Fryslân als eerste provincie een regionaal scholingsfonds krijgt. Volgens de vakbond zijn er nu per sector...


Groen mbo-onderwijs ontzien bij ‘doelmatigheidskorting’
13-02-2018 | ScienceGuide
| Er gaat aankomend jaar €11 miljoen worden geïnvesteerd om groene AOC’s te ontzien bij de transitie van hun onderkomen bij Economische...


Helft leerlingen praktijkonderwijs haalt diploma
12-02-2018 | Blik op Nieuws
Den Haag Uit CBS-cijfers over de leerlingen die het praktijkonderwijs in 2012/’13 verlieten, blijkt dat meer dan de helft hier drie jaar...


Nederland scoort matig op burgerschapsonderwijs
12-02-2018 | ScienceGuide
| “Als je het in fietstermen zou stellen dan fietsen wij vanaf 2009 ergens in de middenmoot van het peloton. Het hele peloton is in de...


Politie schrapt scholing uit geldgebrek
12-02-2018 | De Telegraaf
Amsterdam - Uit politiedocumenten die in het bezit zijn van De Telegraaf blijkt dat het korps niet genoeg geld heeft voor opleidingen. Voor...