Klantcases

Advies op maat rondom vak Engels

Naam afbeelding

‘Hoe kunnen wij zowel de examencijfers als de tevredenheid onder onze studenten in verband met het vak Engels versterken in de toekomst?’ Dat was de concrete vraag van het Hoornbeeck College. CINOP Advies adviseerde het management en begeleidde docenten en taalcoaches van het roc.

Onder de noemer ‘KITE’ - Kwaliteits Impuls Taskforce Engels - ging CINOP Advies aan de slag met het team. Zo werd het management geadviseerd in verband met HR en communicatie op het gebied van het vak Engels. Daarnaast begeleidde CINOP een groep docenten - die als taalcoach als vertegenwoordiger van hun locatie optreden - met de uitvoering van een aantal pilots. De pilots hadden onder meer betrekking op de implementatie van een nieuwe lesmethode en examinering op B2. De docenten Engels kregen coaching bij het integreren van de verschillende skills, het geven van feedback en examinering. De coaching bestond uit een mix van workshops, e-coaching en het stimuleren van peer coaching door het bezoeken van elkaars lessen en gezamenlijk nabespreken.

Stevige basis

Ter voorbereiding op het coachingstraject van CINOP Advies werd er in 2016 vooronderzoek gedaan bij het Hoornbeeck College. Er vond een online survey plaats onder alle studenten. Daarnaast werden docenten geïnterviewd door adviseurs van CINOP. Uit dit onderzoek bleek onder andere dat de docenten het prettig vonden om advies op maat te ontvangen naar aanleiding van lesbezoeken door een onafhankelijke deskundige. Deze voorstudie diende als stevige basis voor het adviestraject dat volgde.Tops en tips

Binnen het project KITE ontving iedere docent daarom éénmalig advies, gericht op pedagogisch-didactische vaardigheden gerelateerd tot het vak Engels. Een onafhankelijk adviseur van CINOP observeerde de docenten tijdens één lesuur en maakte daarbij gebruik van een speciaal ontwikkeld lesobservatieformulier. Direct na de les ontving de docent feedback. Hierbij werden gezamenlijk minimaal drie concrete tops - wat gaat er al goed? - en drie tips - wat is nog voor verbetering vatbaar - besproken. Een aantal voorbeelden van besproken tips zijn: ‘Hoe bied ik positieve feedback aan de studenten waardoor zij gestimuleerd worden bij hun eigen leerdoelen?’ en: ‘Hoe zorg ik ervoor dat de studenten vaker Engels in de klas spreken?’, maar ook: ‘Hoe zorg ik voor een heldere opbouw van de les en het integreren van de diverse skills?’. Bruikbare informatie

Er werd enthousiast gereageerd op het individuele advies op maat naar aanleiding van de lesobservaties. Zonder uitzondering gaven de docenten aan dat zij bruikbare informatie hadden ontvangen waarmee zij hun lessen konden versterken. Hans Schipaanboord van het Hoornbeeck College Apeldoorn: “Ik heb het lesbezoek zeker als positief ervaren. De feedback die achteraf werd gegeven vond ik prettig, zowel de punten die goed gaan als de punten waar ik nog aan kan werken. Ik heb er echt iets aan gehad.”

Toekomst

Er is een traject in gang gezet dat schooljaar 2018-20198 een vervolg krijgt. Aan het einde van het schooljaar 2017-2018 vindt er daarom een herhaling van het onderzoek uit 2016 plaats. Zo worden mogelijke verbeteringen inzichtelijk gemaakt.
Zoeken