Klantcases

Studiedag De toekomstbestendige taalles

Naam afbeelding

Bereid jij je studenten in de les Nederlands voor op de toekomst?

Wat komt er in de 21e eeuw zoal op je af als mbo-student? Een paar voorbeelden: je moet omgaan met nepnieuws, een baan vinden via je LinkedIn-netwerk en robots pikken je werk in. Om daar goed mee om te kunnen gaan, moet er in het onderwijs meer aandacht komen voor bijvoorbeeld kritisch denken, mediawijsheid en probleemoplossend vermogen. Hierover gaat onze studiedag. Want komen deze vaardigheden niet allemaal aan bod in de les Nederlands?

Het antwoord daarop is een volmondig “Ja!” En hoe je dit kunt versterken, ervaar je tijdens onze studiedag De toekomstbestendige taalles. Een beetje onwennig komen docenten binnen. Vaak hebben ze het idee dat we de digitale vaardigheden vandaag flink op de proef gaan stellen. Het tegendeel is waar. Na de startvraag “Wat maakt jou uniek in deze groep?” is het ijs gebroken en ongemerkt activeren we direct 21e eeuwse vaardigheden: actief luisteren, creatief denken en communiceren.

Voor het gemiddelde instellingsexamen Nederlands moet je student een betoog schrijven of mondeling presenteren. Daarvoor moet hij zijn mening kunnen vormen en die helder kunnen verwoorden. Sterker nog, het Referentiekader taal vertelt ons dat een student op niveau 3F “informatie en argumenten uit verschillende bronnen kan bijeenvoegen en beoordelen.” Studenten moeten effectief kunnen communiceren met mensen van uiteenlopende achtergronden, al dan niet met digitale hulpmiddelen. Je lessen staan dus bol van de 21e eeuwse vaardigheden, die natuurlijk onlosmakelijk verbonden zijn met Nederlands. Maar zijn je studenten zich daar ook van bewust?

De inhoud van onze studiedag
Tijdens de studiedag staat jouw lespraktijk centraal: hoe laat je de 21e eeuwse vaardigheden bewust aan bod komen in de lessen Nederlands? Welke werkvormen kun je daarvoor inzetten? En hoe doe je dat, zonder úren tijd kwijt te zijn aan je lesvoorbereiding? Bij onze studiedag zit je gegarandeerd niet van negen tot vijf stil: “Durf los te laten en geloof in je eigen uitgangspunten. Een beetje chaos of herrie bij bepaalde werkvormen is niet erg!” (docent Helicon) Wat doe je vervolgens met deze nieuwe ideeën?

Je verse inspiratie werk je uit in lesideëen. Aan het eind van de studiedag loop je de deur uit met een aantal concrete plannen voor de les van morgen. “Mijn creativiteit wordt weer wakker,” geeft een docent van Graafschap College aan. Daarmee wordt het doel van deze dag heel concreet: we nemen je mee in de ontwikkelingen van de 21e eeuw. Tegelijkertijd bieden we de gelegenheid voor een pas op de plaats en creatieve uitwisseling met collega’s. Zo maak je jouw les eigentijds én eigenwijs.
Zoeken

Contactpersoon

 Anne de Groot
Anne de Groot
Consultant
06-13219784