Klantcases

Geen one size fits all deeltijdonderwijs bij de HAN

Naam afbeelding

Voor veel werkende volwassenen is de stap naar een deeltijd hbo-opleiding te groot. Een studie is moeilijk te combineren met het dagelijkse werk. Ook wordt er vaak onvoldoende rekening gehouden met de kennis en ervaringen die iemand al bezit.

Om volwassenen te motiveren om weer in de schoolbanken te stappen startte in 2016 de pilots ‘flexibilisering’. Deze pilots geven onderwijsinstellingen de ruimte om flexibel en vraaggericht onderwijs aan te bieden, waarin de lerende volwassene centraal staat.

Flexibel onderwijs
Geen vaststaand studieprogramma meer, maar een maatwerk aanpak waarin de leeruitkomsten als uitgangspunt dienen. Het gaat erom wat de student/lerende moet kennen en kunnen aan het eind van zijn opleiding; ongeacht waar, hoe en in hoeveel tijd hij dat leert.

Pilotschool HAN

Zo’n 20 hogescholen en 500 opleidingen in Nederland zijn enthousiast met de pilots aan de slag gegaan. Één van de deelnemende hogescholen is de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN).

In korte tijd wilde de school 20 opleidingen transformeren naar gepersonaliseerd, flexibel en vraaggestuurd onderwijs. Om dit te realiseren riep de instelling CINOP Advies in voor het schrijven van de leeruitkomsten en het ontwikkelen van de daaraan gekoppelde leerwegonafhankelijke toetsen.

Toekomstplannen
De HAN is enthousiast over deze pilot, omdat het traject extra mogelijkheden geeft om aan te sluiten bij volwassen en werkende lerenden. Op termijn wil de school 60 deeltijdopleidingen ontwikkelen conform het nieuwe concept.
Zoeken

Contactpersoon

 Tijs Pijls
Tijs Pijls
Managing consultant
06-10015878
 Marianne Driessen
Marianne Driessen
Senior consultant
06-10970957
 Barbara Marcelis
Barbara Marcelis
Senior consultant
06-51690007
 Geerjanne  den  Hartog
Geerjanne den Hartog
Consultant
06-10970911

Socialize met CINOP