Klantcases

Een mooi gebaar: professionalisering taalassessoren Nederlandse Gebarentaal

Naam afbeelding

Bij Koninklijke Kentalis werken 16 docenten Nederlandse Gebarentaal (NGT) die jaarlijks 100 tot 150 doven en slechthorenden opleiden in NGT. Maar wanneer is iemand nu geslaagd voor een bepaald taalniveau? Hoe beoordeel je de NGT-vaardigheid van een cursist? In 2015 heeft CINOP Advies in samenwerking met Koninklijke Kentalis vier docenten NGT opgeleid tot taalassessor NGT.

Het beoordelen van taalvaardigheid is een vak apart. Een taalassessor moet in staat zijn om taalprestaties op adequate en objectieve wijze te beoordelen, waarbij competenties als observeren, interviewen en feedback geven van groot belang zijn.

Gebarentaal langs de lat
“Bij onze cursussen NGT is een belangrijk punt nog onderbelicht gebleven: het beoordelen van onze cursisten. Het Europees Referentiekader voor gebarentalen biedt wel handvatten, maar is als document onvoldoende om het beoordelen mee te leren,” aldus Arie Terpstra, projectleider Leren & Ontwikkelen bij de Kentalis Academie.

CINOP Advies biedt al jaren trainingen taalassessor Nederlands en moderne vreemde talen aan in het mbo. Op basis van dit beproefde concept, hebben consultant Anne de Groot en Arie Terpstra een variant op de deze training ontwikkeld voor NGT.

Van grof naar fijn
“Zonder ondersteuning van CINOP Advies, waren wij waarschijnlijk al snel met de detailinhoud van de training aan de slag gegaan. Juist het traject van voorgesprek en grofontwerp naar fijnontwerp en uitvoering was voor ons van grote meerwaarde.“ zo geeft Arie Terpstra aan.

Na enkele voorgesprekken werd eerst het grofontwerp ontwikkeld. Hierin is bijvoorbeeld vastgelegd wat de doelen van de training zijn, hoe de training (offline én online) op hoofdlijnen verloopt en welke randvoorwaarden worden gesteld. Een mooie basis, die vervolgens kon worden gebruikt voor het fijnontwerp: een gedetailleerde planning van alle trainingsactiviteiten en bijbehorende materialen.

Een heuse primeur
De daadwerkelijke uitvoering van de training Taalassessor NGT was voor Anne de Groot van CINOP Advies een bijzondere ervaring: “Best spannend, een training met dove deelnemers, waarbij je gedurende je training voortdurend getolkt wordt in Nederlandse gebarentaal. Voor mij een primeur! Maar ook erg leuk om de bekende materie uit het mbo te vertalen naar een hele nieuwe context.”

De insteek van de training was praktisch: videofragmenten van NGT-leerders bespreken en beoordelen aan de hand van de WACKER-methodiek, de nuanceverschillen tussen de taalniveaus duiden en bewust worden van beoordelaarsvalkuilen. Tussen de trainingsdagen werkten de deelnemers in de elektronische leeromgeving, waarbij zij niet alleen oefenden met beoordelen, maar ook elkaars beoordelingen van feedback voorzien.

Hoogtepunt van de training was de komst van twee NGT-leerders, waarbij de deelnemers zowel hun kwaliteiten als gespreksleider konden trainen, alsmede in een authentieke situatie taalvaardigheid beoordeelden.

En nu: aan de slag
Dit jaar gaan de kersverse taalassessoren NGT een groot aantal NGT-cursisten beoordelen. Arie Terpstra daarover: “Er ligt met hulp van CINOP Advies een gedegen ontwerp voor de taalassessorentraining NGT. Met deze training zijn er concrete stappen gezet in het inrichten van de examinering van Nederlandse Gebarentaal en de professionalisering van onze docenten.”

Meer informatie?
Wilt u weten wat CINOP voor u kan betekenen in de professionalisering van uw taaldocenten? Neem contact op met Anne de Groot.
Zoeken

Contactpersoon

 Anne de Groot
Anne de Groot
Consultant
06-13219784