Nieuws

Jaren

FlexLab

Naam afbeelding

25 april 2018

Wat houdt het in?

Het basisidee is dat we gedurende een jaar op een onderzoekende manier aan de slag gaan met kernvragen die leven rondom onderwijskundige vernieuwing en implementatie:

  • Welke visies zijn er op flexibel onderwijs?
  • Hoe kunnen we het onderwijs flexibel organiseren?
  • Wat zijn drempels die genomen moeten worden?
  • Wat zijn de consequenties van buitenschools opleiden (publiek-privaat, hybride leerwegen)

Iedere deelnemer:

  • vertrekt vanuit een persoonlijke leervraag die leidend is voor dit traject (geïnspireerd op een van de elementen van de FlexScan);
  • benoemt met welk resultaat hij /zij dit traject wil afsluiten (dat kan variëren van: een uitgevoerd experiment, een ingevoerde vernieuwing op gebied van flexibilisering, aan advies aan de eigen organisatie. Een reflectie op die opbrengst inclusief theoretische verantwoording is onderdeel van ieders afsluiting;
  • werkt aan strategie, beleid en plannen van de school, door het vertalen van goede ideeën naar concrete activiteiten met heldere doelen;
  • groeit in de rol als onderwijskundig veranderaar, door werkwijze en handvatten te ontwikkelen voor uw opdracht en door te leren van collega’s.

Samen gaan we experimenteren en delen ervaringen, we brengen kennis uit onderzoek in en  onderzoeken andere sectoren; en we nodigen verrassende gastsprekers uit. U zet een volgende stap in de ontwikkeling van flexibel onderwijs en uw eigen rol daarin. CINOP wil met het FLEXLAB een community faciliteren waarin we leren van elkaar, elkaar inspireren; waardoor u flexibilisering kunt implementeren in uw onderwijsinstelling zodat deze klaar is voor de toekomst. We gebruiken een online omgeving om ook tussen de ontmoetingen door contact te kunnen hebben. 

We werken toe naar een activiteit  waarin we onze opbrengsten delen met een groter publiek, denk bijvoorbeeld aan seminar of (digitale) publicatie. Afhankelijk van het type activiteit, bepalen we of dit binnen de bijeenkomsten past.  

Voor wie?

Deze community is bedoeld voor onderwijskundig leiders, beleidsadviseurs of leidinggevenden die aan de slag willen met flexibel onderwijs. Deelname vraagt actiebereidheid en de absolute motivatie om te doen. We hanteren een minimum van 10 en een maximum van 20 deelnemers per groep om een goed leerrendement te garanderen.

Waar en wanneer?
De leergemeenschap start in september en loopt door tot mei 2019. We sluiten aan bij de reguliere jaarcyclus van het onderwijs en hierdoor bent u in staat om de impact van school en/of jaarplannen te vergroten. Zeven bijeenkomsten, standaard op vrijdag van 9.30 uur tot 15.30 uur . CINOP faciliteert de onderlinge discussie en zorgt voor gastsprekers, inspiratie en  een uitgewerkt programma. Om de community te versterken en de kosten te beperken, vragen we per bijeenkomst een gastorganisatie die zorgt voor locatie en catering.

Aftrap

Op 8 juni (ochtend) houden we een startbijeenkomst om het begin van de community te markeren. Hier maken we kennis met elkaar en spreken de ambitie uit. We besteden aandacht aan: waarom deze leergemeenschap? Hoe ga je het FLEXLAB gebruiken om van waarde te zijn voor jou en je school? Welke vraagstukken leven er en welke route gaan we doorlopen?

Kosten

EUR 2.500 per persoon, inclusief startbijeenkomst, materialen en gebruik van digitale leeromgeving.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar Joanne Muller, jmuller@cinop.nl met uw naam, organisatie en functie, met als onderwerp FLEXLAB.

Als u nog vragen heeft horen we dit uiteraard graag. U kunt dan contact opnemen met Linda Medendorp op telefoonnummer 06-10015885  of via e-mail lmedendorp@cinop.nl.

 

 

Zoeken

Meer over dit onderwerp

Contactpersoon

 Linda Medendorp
Linda Medendorp
Senior consultant
06-10015885

Socialize met CINOP

Twitter
Facebook
Linkedin
CINOP blog
You Tube