Nieuws

Jaren

Procesbegeleiding versterken kwaliteitscultuur, hoe doe je dat?

Naam afbeelding

24 april 2018

Hoe begeleid je als procesbegeleider onderwijsteams bij een traject om de kwaliteitscultuur in het team te versterken? Dat is de vraag waarmee zo’n veertig deelnemers aan de slag zijn gegaan op de trainingen Procesbegeleiding versterken kwaliteitscultuur van NCP EQAVET op 12 en 18 april jl. NCP EQAVET is een Europees programma voor kwaliteitsborging in het mbo en wordt uitgevoerd binnen CINOP Publieke programma's. De deelnemers waren enthousiast over het materiaal dat het NCP EQAVET ontwikkeld heeft. ‘Eindelijk concrete tools in handen om te werken aan het versterken van kwaliteitscultuur in mijn onderwijsteam’, aldus een van de deelnemers.

Centrale thema's

In de workshop zijn we ingegaan op de vragen:

  • Wat is kwaliteitscultuur? Welke typen kwaliteitscultuur zijn er?
  • Wat kun je als procesbegeleider voor een team doen om de kwaliteitscultuur te versterken? Hoe pak je dat aan? Wat is je rol als procesbegeleider?
  • Hoe betrek je als procesbegeleider een team daarbij?

Eigenaarschap

In de training kwam naar voren hoe belangrijk het is om een team te betrekken in de voorbereiding. Door samen met het team te kijken naar waar het team aan wil werken en hoe het team dat wil doen, ontstaat eigenaarschap.

Voorbereiding

Voor deze voorbereiding heeft het NCP EQAVET een vragenlijst ontwikkeld. Deze snijdt verschillende onderwerpen aan en biedt ideeën waaraan gewerkt kan worden. De voorbereidingsfase is ook belangrijk om maatwerk te kunnen bieden aan teams. Want het versterken van kwaliteitscultuur vraagt om maatwerk. Het hebben van een visie op onderwijskwaliteit is bijvoorbeeld nodig om te kunnen werken aan het versterken van kwaliteitscultuur. Een team kan bijvoorbeeld al wel of nog geen visie hebben. Vervolgens is het belangrijk om te kijken met het team in hoeverre deze visie al onderdeel is van het dagelijks werk of vooral iets is dat op papier staat. Afhankelijk van de antwoorden op deze vragen, verandert het traject dat met een team doorlopen kan worden.

Daarnaast bood de workshop veel ruimte voor het onderling delen van inzichten en in gesprek zijn. Waardevol vonden de deelnemers: ‘Fijn om met en van elkaar te leren als procesbegeleiders’.

Neem ook deel!

In het najaar zijn er nieuwe trainingen, houd daarvoor de website in de gaten of schrijf je in voor de nieuwsbrief van het NCP EQAVET.

Zoeken

Socialize met CINOP

Twitter
Facebook
Linkedin
CINOP blog
You Tube