Nieuws

Jaren

Mbo-school en lerarenopleiding: we zijn naar elkaar toegegroeid

Naam afbeelding

27 juli 2017

Op 14 juni 2017 vond de Landelijke Conferentie Versterking Samenwerking Lerarenopleidingen en Scholen (VSLS) plaats in oud-gevangenis De Lik in Utrecht. CINOP Advies tekende voor de organisatie. Met als toepasselijk thema: ‘Onbevangen op weg naar de toekomst’. Conclusie was dat lerarenopleidingen en mbo-scholen naar elkaar zijn toegegroeid, maar dat de samenwerking blijvend aandacht verdient.Maar liefst 61 samenwerkingsverbanden van lerarenopleidingen en scholen maakten zich met subsidie van OCW in de afgelopen vier jaar sterk voor vernieuwing en verbetering. Het gaat om circa 2.000 scholen/instellingen en nagenoeg alle lerarenopleidingen. Met de conferentie is het einde van de subsidieregeling gemarkeerd. De opbrengsten werden gevierd en er werd een stimulans gegeven om de versterkte samenwerking voort te zetten.

Wederzijds begrip
Minister Bussemaker was positief over wat tot op heden is bereikt: “We zien dat de begeleiding van startende leraren intensiever is geworden en dat de betrokkenheid van de lerarenopleiding hierbij is toegenomen. Tevens blijkt dat aanpassingen zijn gedaan in het curriculum van de opleiding, zodat beter wordt aangesloten op vragen uit de praktijk. Ik zie ook dat de positie van onderzoek binnen de scholen is verbeterd, net als de cultuur van het samen leren in netwerken. Over het algemeen is sprake van een verbeterde samenwerkingsstructuur tussen scholen en lerarenopleidingen. Meer wederzijds begrip is ontstaan voor de culturen van scholen en opleidingsinstituten (grenzen zijn overstegen, drempels weggenomen). Deze regeling heeft hiervoor de basis gelegd”.

Jonge honden
De deelnemers kozen uit een breed scala aan workshops en activiteiten: van een ‘over de streep-debat’ onder leiding van dagvoorzitter Joost Hoebink, tot ‘de jonge honden vertellen’, opbrengsten vanuit samenwerkingsverbanden en een actieve samenwerkingschallenge met een gymdocent. Daarnaast werd er door veel samenwerkingsverbanden op een inspirerende manier geëxposeerd in cellenblok B. Ook werd een aantal van de ontwikkelde producten tentoongesteld, zoals de reflectietool 'Reflecteren op samenwerken', en het portrettenboekje ‘Een kijkje in de keuken van samen opleiden in de school’ vanuit het mbo.

Lees hier de column die Boy Vissers uitsprak tijdens de conferentie.

Bron: www.leraar.nl
Zoeken

Contactpersoon

 Linda Medendorp
Linda Medendorp
Senior consultant
06-10015885
 Marloes van Bussel
Marloes van Bussel
Consultant
06-10882969

Socialize met CINOP