Nieuws

Jaren

Protocol Dyslexie mbo is nu beschikbaar

Naam afbeelding

27 juni 2017

Op 21 juni 2017 is het herziene Protocol Dyslexie mbo gelanceerd tijdens de conferentie Grip op dyslexie in het mbo.

U kunt het protocol hier gratis downloaden.

Afgelopen jaren is er veel veranderd binnen het mbo, onder andere door de invoering van Passend Onderwijs, veranderingen in wet- en regelgeving en inhoudelijke vernieuwingen in het onderwijs.

Het Protocol Dyslexie uit 2010 was aan herziening toe. Het hernieuwde protocol biedt de nieuwste wetenschappelijke en praktijkinzichten op het gebied van signalering, diagnostisering en begeleiding van studenten met dyslexie in het mbo. Specifieke aandacht is er voor empowerment van de student. Tevens bevat het nieuwe protocol een hoofdstuk over het opstellen en implementeren van dyslexiebeleid.

In opdracht van OCW is de herziening is gerealiseerd door het Expertisecentrum Nederlands met CINOP, ITTA, KPC Groep en verschillende mbo-instellingen verenigd in het Landelijk Netwerk Dyslexie en Dyscalculie mbo.

In samenwerking met CINOP en ITTA organiseert het Expertisecentrum Nederlands in het najaar van 2017 een aantal regiobijeenkomsten om kennis te maken met het protocol en een vertaalslag te maken naar de praktijk.

Interesse in het bijwonen van een bijeenkomst of andere vragen?  Kijk hier voor de data. Wil je meer informatie over het herziene Protocol Dyslexie? Stuur dan een e-mail naar dyslexie@expertisecentrumnederlands.nl

Zoeken

Contactpersoon

 Anne de Groot
Anne de Groot
Consultant
06-13219784

Socialize met CINOP

Twitter
Facebook
Linkedin
CINOP blog
You Tube