Nieuws

Jaren

Bent u al lid van het Platform MVT in het mbo?

Naam afbeelding

23 september 2017

Het Platform MVT is bedoeld voor docenten, ontwikkelaars, leidinggevenden, projectleiders en beleidsmedewerkers die betrokken zijn bij moderne vreemde talenonderwijs in het mbo. 

Waarom

Het onderwijs in de moderne vreemde talen is in het mbo onderdeel van zowel de generieke eisen (Engels) als de beroepsspecifieke eisen voor diplomering. Deze eisen zijn erg divers. Daarnaast lopen de niveaus van de studenten sterk uiteen. Dit vraagt veel van zowel de docenten als de schoolorganisatie.

In dit landelijke platform willen we hierover met elkaar informatie en kennis uitwisselen, van elkaar leren en elkaar inspireren. 

Het Platform MVT in het mbo is een voortzetting van het Platform MVT-beleid. We willen ons echter de komende jaren meer richten op zowel het beleid rond mvt als ook de professionaliteit van docenten en de kwaliteit van het primaire proces.


Hoe?

Het Platform MVT in het mbo bestaat uit een groep van ongeveer 30 leden. Met dit aantal is het goed werken in een centrale groep of in een aantal themagroepjes. Per mbo-instelling kunnen er één tot drie leden meedoen (liefst van verschillende rollen of verschillende talen).

CINOP Advies heeft een faciliterende rol. De agenda wordt mede bepaald door de leden. Na elke bijeenkomst ontvangen deelnemers een digitaal verslag. Het platform komt twee keer per (school)jaar een hele dag bijeen: één keer op een centrale locatie en één keer op een mbo-instelling van een van de leden.

Data en locatie
Er worden in 2017 en 2018 twee platformbijeenkomsten georganiseerd:

  • Vrijdag 6 oktober 2017  
  • Vrijdag 23 maart 2018 

De bijeenkomsten vinden plaats bij CINOP, Stationsplein 14, 5211 AP ’s-Hertogenbosch.

De bijeenkomsten beginnen steeds om 10.00 uur en worden om 16.00 uur met een drankje afgesloten. Een lunch is inbegrepen.

Kosten
We rekenen op minimaal 1 en maximaal 2 deelnemers per roc/aoc. Een tweede deelnemer van eenzelfde instelling krijgt 25% korting. Om de overgang te maken naar lidmaatschap per schooljaar schrijft u zich deze keer voor anderhalf jaar in (= drie bijeenkomsten).

1e deelnemer (contactpersoon) € 1.200,-
2e deelnemer € 800,-

Na de eerste platformbijeenkomst wordt de factuur gestuurd naar de contactpersoon (1e deelnemer).

Meer informatie?
Neem voor deelname contact op met tbeugen@cinop.nl of 06-54675794.


Zoeken

Contactpersoon

 Marianne Driessen
Marianne Driessen
Senior consultant
06-10970957
 Eva-Maria Ternité
Eva-Maria Ternité
Senior consultant
06-12460398

Socialize met CINOP

Twitter
Facebook
Linkedin
CINOP blog
You Tube