Ina den Hollander

Naam afbeelding
Ina’s expertise betreft vooral educatie, inburgering, laaggeletterdheid en risicojongeren.
Als mens- en resultaatgericht projectmanager, procesbegeleider en ontwikkelaar van concepten en instrumenten heeft zij veel ervaring met projecten in opdracht van plaatselijke en landelijke overheden, maar ook met managementadvisering en training op educatie-afdelingen van roc’s.
Ina den Hollander
Senior manager
06-51690016
Linkedin
Zoeken