Blog

Historisch besef (het boekje van Ben)

Door: | Gepubliceerd op 28 januari 2015 | Aantal reacties: 0

Historisch besef (het boekje van Ben)
Op 26 januari 2015 nam Ben Rijgersberg afscheid van de SBB, waar hij de laatste jaren als directeur/kwartiermaker met gedrevenheid werkte aan de vorming van de nieuwe uitvoeringsorganisatie die de wettelijke taken van de Kenniscentra heeft overgenomen. Met een staat van dienst van meer dan 40 jaar is zijn afscheid tevens een moment van historisch besef. Vanuit dit rijke verleden geeft Ben ons 10 lessen mee...

Tijdens een drukbezochte bijeenkomst in het Mauritshuis in Den Haag werd Ben veel lof toegezwaaid door onder meer Michaël van Straalen (MKB Nederland) en Jan van Zijl (MBO Raad). Ben, op zijn beurt, sprak waarderende woorden voor zijn bestuur, zijn opvolgers (André Timmermans en Gerrit Veneboer) en alle Kenniscentra. Deze laatsten hebben na een periode van rouw over hun gedwongen overdracht van taken voortvarend ingezet op de nieuwe organisatie die de samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs in het mbo moet helpen vormgeven.

Ben Rijgersberg heeft ongeveer 40 jaar in het beroepsonderwijs gewerkt. Vanuit de horeca, waar hij als hoofd buitendienst en later als directeur van het SVH Onderwijscentrum werkte, toonde hij zich al snel betrokken bij het landelijk beleid. Via het directeurenoverleg van het COLO was hij bijvoorbeeld betrokken bij de werkgroep Sebastiaan over de taak- en verantwoordelijkheidsverdeling van scholen en landelijke organen in de WEB.

Ben's afscheid markeert dus ook een van de belangrijkste wijzigingen in het stelsel van beroepsonderwijs. Het verdwijnen van 17 zelfstandige Kenniscentra is niet alleen 'jammer maar helaas'. Ze nemen een rijk historisch verleden met zich mee waarin de beroepsopleiding van (jong) volwassenen zich van een palet aan uiteenlopende aanpakken (met 35 landelijke opleidingsorganen!) heeft ontwikkeld tot het onderwijssysteem zoals we dat nu kennen.

Deze ontwikkeling is door Ben, mede aan de hand van zijn eigen ervaringen, in een boekje met highlights vastgelegd. Over veel highlights zijn nog veel historische analyses te maken, maar met het ‘boekje van Ben’ kan je snel zien hoe het allemaal zo is gekomen. Het boekje sluit af met 10 lessen en/of stellingen die hij meegeeft aan iedereen die zich druk maakt over het perfecte beroepsonderwijs en de juiste aansluiting onderwijs-arbeid:

  1. Bedrijfsleven initieert beroepsonderwijs (want als dat in gebreke blijft lossen bedrijven het zelf wel op)
  2. Beroepsonderwijs is een goed bewaard geheim (want het echte leren is verborgen in de beroepspraktijk)
  3. Stelselwijzigingen ontstaan vanuit (politieke) beeldvorming (want mede bepaald door tijdgeest en maatschappelijke context)
  4. Politici willen snel succes (want ze zijn kort-verbanders met ambitie)
  5. Aansluiting onderwijs-bedrijfsleven is fictie (want is confectie versus maatwerk)
  6. Er is een politieke onderwijspendule (die voortdurend blijft slingeren tussen smal-breed, centraal-decentraal, publiek-privaat, sectoraal-regionaal, schaalvergroting-schaalverkleining)
  7. 'Geld erbij' moet een investering zijn (met aantoonbaar 'returm on investment')
  8. Context van beroepen verandert meer dan de feitelijke inhoud
  9. Onderwaardering van vakmensen is diepgeworteld
  10. Bedrijfsleven en onderwijs zijn ongelijkwaardig (want verschillende expertises)

 

Je mag het wel of niet eens zijn met Ben's lessen, maar het geeft een mooie kenschets van de incidentele en structurele uitdagingen waar we altijd aan zullen blijven werken. Mede omdat er relatief weinig historische werken bestaan over het mbo in Nederland kun je hier des te meer waarde aan toekennen.

Jos van Zwieten

Plaats hier uw reactie

Reactie:
Naam*
E-mailadres*

Overzicht reacties

 |  |  >
Zoeken

Contactpersoon

 Jos van Zwieten
Jos van Zwieten
Managing consultant
06-10533767