Focus op Flexibilisering

Naam afbeelding

Flexibiliseren: een kwestie van kiezen met de FlexScan


Flexibel onderwijs
De maatschappij verandert voortdurend wat ook zijn weerslag heeft op het onderwijs. Denk aan de toenemende diversiteit onder jongeren, de dynamische behoeften vanuit de regionale arbeidsmarkt en de tendens dat leven lang ontwikkelen een steeds prominentere plek krijgen in het onderwijs, ook voor volwassenen. Deze ontwikkelingen vragen om flexibele onderwijs.

Met flexibel onderwijs kan je maatwerk bieden voor verschillende doelgroepen, opleidingsteams, onderwijsinstellingen en het regionale werkveld. Het biedt verschillende mogelijkheden in het wat, waar, wanneer en de wijze van leren, leidend tot een erkend diploma of certificaat.

Wat is de FlexScan?
De FlexScan is instrument dat de ervaren én gewenste flexibiliteit van het onderwijs in beeld brengt. Daarnaast kun je het instrument gebruiken om acties, die nodig zijn om dit te vergroten, in kaart te brengen.

De FlexScan is laagdrempelig en eenvoudig digitaal in te zetten voor zowel docenten, studenten en het werkveld. De FlexScan zoomt daarbij in op de volgende aspecten: 


Voor wie is de FlexScan? 
Voor de opleidingen in het mbo, hbo (deeltijd) en hbo (voltijd) zijn specifieke FlexScans ontwikkeld. De FlexScan kan daardoor door diverse doelgroepen voor de eigen context worden ingevuld; studenten, docenten, onderwijsmanagers, beleidsmakers en werkveld.

Werkwijze FlexScan
De FlexScan is flexibel en op maat inzetbaar; op teamniveau, sectorniveau en instellingsbreed, zowel individueel als groepsgericht. Het stimuleert het goede gesprek over het wat en hoe van flexibel onderwijs. De resultaten zijn op verschillende manieren met elkaar vergelijkbaar. Naast inzicht in de ervaren en gedeelde ambities over de flexibiliteit in het onderwijs, geeft de FlexScan antwoord op vragen als:

  • Wat verstaan we onder flexibel onderwijs?
  • Welke vormen van flexibiliteit zijn nu al aanwezig in de opleiding?
  • Hoe flexibel willen we dat onze opleiding in de toekomst is?
  • Waar kunnen we ons beleid met betrekking tot flexibiliteit verbeteren?

Afname van de FlexScan leidt tot een score die er als volgt uit kan zien:


Op basis van de zeven aspecten ontstaat een beeld van de huidige en gewenste flexibiliteit. Hierbij wordt uitgegaan van een viertal scenario’s:

  1. Het standaardprogramma
  2. Het standaardprogramma + (individueel)
  3. Het leerarrangement
  4. De gepersonaliseerde leerroute


Menukaart FlexScan

Er zijn verschillende manieren hoe een FlexScan kan worden ingezet. Scholen kunnen na een intakegesprek zelfstandig aan de slag of met ondersteuning van CINOP. CINOP ondersteunt bij rapportages, organiseert introductieworkshops en resultatenworkshops.


Aan de slag met de FlexScan voor het mbo of hbo? 
Klik op onderstaande button voor het aanvragen van een inlogcode.


Ook werk maken van flexibilisering?
Vraag nu het stappenplan aan voor het formuleren van leeruitkomsten of neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met Tijs Pijls, Hans Dekker, Geerjanne den Hartog of Sandra Beugel.

 


De FlexScan is ontwikkeld in samenwerking tussen Expertisecentrum handicap + studie, CINOP Advies en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (Pilot leeruitkomsten deeltijdonderwijs). In de FlexScan komen verschillende aspecten van flexibiliteit aan de orde. De keuze van deze aspecten is mede gebaseerd op onderzoek van: de commissie Maatstaf (2010), Waslander (2007), Veen (2000), De Groot (2016), Hoekstra, Janssen, Wiegel & Rademaker (2015) en Wiegers (2015). Verder zijn het Besluit experimenten flexibel hoger onderwijs (2016), het advies van de commissie ‘flexibel hoger onderwijs voor werkenden’ (2014) en het protocol Beoordeling experimenten Flexibilisering van de NVAO (NVAO, 2015) geraadpleegd.


Zoeken

Contactpersoon

 Hans Dekker
Hans Dekker
Managing consultant
+31 6-22204966
 Sandra Beugel
Sandra Beugel
Managing consultant
06-51347470