Trainingsaanbod 2016-2017

Naam training Duur Prijs per groep
Onderwijs & Begeleiding    
Blended learning:

32 uur
(m.n. online)
32 uur
(m.n. online)

€ 1.450 p.p.

€ 1.450 p.p.
Taal- en rekenonderwijs:

1 dag

1 dag
4 dagdelen

€ 1.850

€ 1.850
€ 5.000
Overige
3,5 dag
1 dagdeel

€ 1.250 p.p.
€ 1.250
Examinering    
Kwaliteitsborging examinering

2 dagen
2 dagen

€ 3.700
€ 3.700
Construeren en vaststellen

2 dagen
1 dag
1 dag
3 dagen
3 dagen
2 dagen

3 dagen

€ 3.700
€ 1.850
€ 1.850
€ 5.550
€ 5.550
€ 3.700

€ 5.550
Assessoren

2 dagen
1 dag
2 dagen
2 dagen
2 dagen

€ 3.700
€ 1.850
€ 3.700
€ 3.700
€ 3.700
Diplomeren en vrijstellingen
1 dag

€ 1.850
Diplomeren en vrijstellingen
1 dag
1 dagdeel

€ 1.850
€ 1.250Toelichting: Trainingsduur en verdeling in dagen/dagdelen is standaard. De prijzen zijn gebaseerd op groepen van maximaal 15 deelnemers (incompany uitvoering). De CINOP Academie is door het CRKBO als erkend opleider aangemerkt. Hierdoor geldt voor alle trainingen een btw vrijstelling.

*Prijs per persoon o.b.v. open inschrijving. Blended vormgegeven. Met name online, onder begeleiding van een e-coach. Plus twee face-to-face bijeenkomsten.
**Verschillende andere modules/trainingsvarianten mogelijk
*** Prijs per persoon o.b.v. open inschrijving. Zie voor data: Agenda (van deze site). Incompany variant mogelijk in overleg.
Zoeken