Kwaliteit: zowel van de docent/opleider als van de onderwijsmanager

Wie de kwaliteit van onderwijs en opleidingen wil verbeteren, heeft goed toegeruste docenten, teams en managers nodig. Dat vraagt om blijvende investering in professionalisering en scholing.

Niet voor niets is professionalisering een belangrijk aandachtspunt in overheidsbeleid. Docenten, opleidingsteams, schoolleiders en managers versterken de onderwijskwaliteit door hun kennis en vaardigheden op peil te houden. Vooral docenten zijn de sleutel tot succes. Zij moeten kunnen blijven werken aan hun eigen kwaliteit in vaardigheden als pedagogisch en didactisch handelen, werken met nieuwe technologie en kennis van doelgroepen. CINOP Advies voorziet in die mogelijkheden met maatwerk en diensten van de CINOP Academie.

CINOP Academie
De CINOP Academie is het trainings- en opleidingsinstituut binnen de CINOP Advies, met een ruim aanbod aan trainingen (in-company of in open aanbod), workshops en leergangen. Via onze gerichte trainingen en (na)scholing kunnen docenten, leraren en teams hun eigen vaardigheden up-to-date houden en zijn zij beter in staat om leerlingen te begeleiden, bijvoorbeeld bij het construeren van het eigen leerproces, het reflecteren op de eigen (leer)loopbaan, het toepassen van sociale media en bij nieuwe manieren van kennisontwikkeling .

Maatwerk training
Natuurlijk staat bij iedere deskundigheidsbevordering de eigen schoolpraktijk of opleidingssituatie centraal en gebruiken wij recente inzichten, bijvoorbeeld op het gebied van didactiek, leertheorie, neuropsychologie en onderwijskunde. Desgevraagd ontwikkelen wij voor individuele instellingen hun eigen leergang of train-de-trainerprogramma’s, bijvoorbeeld op het gebied van taal en rekenen of examinering en beoordeling.

Lerend management
Wij hebben verstand van leren en onderwijzen, maar begrijpen daarnaast de vraagstukken bij sturing en organisatie.Vanuit die achtergrond verzorgen wij bijvoorbeeld masterclasses voor CvB-leden. Ook voeren wij visieontwikkelings- en MD-trajecten uit voor (opleidings)managers, waarbij wij een mix van kennis, vaardigheden, werkplekleren en coaching inzetten.

Brede beleidsagenda
Ook in de beleidsagenda van professionalisering speelt CINOP Advies een rol. Zie bijvoorbeeld het project Opleiden in de School (OidS), waarvan wij voor het ministerie van OCW het projectmanagement uitvoeren. Doel van het project is het verhogen van de kwaliteit van onderwijs bij het opleiden van aankomende mbo-docenten. Of neem de Leergang Onderwijsmakers die wij uitvoeren met MBO Diensten. Daarmee willen wij de deskundigheid van (potentiële) onderwijsmakers vergroten en docenten handvatten bieden voor hun eigen onderwijsplannen. 

Zoeken

Contactpersoon

 Linda Medendorp
Linda Medendorp
Senior consultant
06-10015885
 Rena Punt
Rena Punt
Managing consultant
06-51811461