Open minded met een wereldse blik

CINOP Advies is een internationaal georiënteerd bureau: van de implementatie van de Europese beleidsagenda rondom een Leven Lang Leren tot projecten in de sub-Sahara.
 
Internationaal timmert de Stichting CINOP op meerdere fronten aan de weg. Zelfs tot ver buiten de Europese grenzen. Via CINOP Global ‘exporteren’ wij onze onderwijskundige kennis naar landen zoals Ghana, Indonesië, Rwanda, Tanzania, Zambia, Kenia, Saoedi Arabië, Afghanistan en Colombia waar het beroepsonderwijs vaak nog in de steigers staat.

Think global, act local
Dit doen wij om de lokale kwalificatiestructuur te verbeteren, (vak)opleidingen op te zetten of scholen te helpen met beter onderwijs. De projecten vormen mooie uitdagingen die we bijna altijd samen met partners en lokale partijen oppakken.
 
Europese agenda LLL
Daarnaast richt CINOP zich ondermeer via het Nationaal Agentschap Erasmus+, Onderwijs & Training mbo-ve sterk op de Europese beleidsagenda rondom beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (CINOP Erasmus+). Want ‘Europa’ is steeds vaker van invloed op de Nederlandse beleidsagenda.

Voorbeeldprojecten
Concreet vertaalt zich dit bijvoorbeeld in projecten op het gebied van internationale loopbaanontwikkeling en mobiliteit (Euroguidance), bevordering van studentenuitwisseling (BAND), de ontwikkeling van EVC op Aruba, Wereldproeftuinen, werkzaamheden rondom Europese kwalificatieraamwerken (EQF) en deelname aan diverse thematische Europese kennisplatforms.
 
Zoeken