Kennis delen zorgt voor meer kennis

CINOP Advies vindt dat ontwikkelde kennis goed moet worden benut. Daarbij gaat het zowel om de transfer van theorie naar praktijk als de overdracht van praktijkervaring naar zogenaamde praktijkkennis.

Wij hebben daarom een aantal netwerken en platforms opgericht:

 • Netwerk Examinering 

  De vernieuwing van de kwalificatiestructuur en de kwaliteit van de beoordeling. Het zijn ontwikkelingen die vragen om een andere manier van beoordelen, maar hoe pak je dat aan? Wat werkt wel en wat niet? Het Netwerk Examinering speelt in op deze behoefte. Voor staffunctionarissen en personeelsleden van roc’s die zich bezighouden met examinering.

 • ELINET
  Sinds februari 2014 is CINOP Advies lid van het European Literacy Policy Network (ELINET). De EU heeft dit netwerk gevraagd om binnen de Europese lidstaten de bewustwording over laaggeletterdheid te vergroten. Een op vijf Europese 15-jarigen en ongeveer 75 miljoen volwassenen kunnen onvoldoende lezen en schrijven. Dat reduceert hun kansen op de arbeidsmarkt en verhoogt het risico op armoede en sociale uitsluiting. Het netwerk zal actie ondernemen om het aantal laaggeletterde kinderen, adolescenten en volwassenen tot 2020 te verminderen.
 • Netwerk Loopbaanontwikkeling
  Van onderwijsinstellingen wordt verwacht dat zij een loopbaangerichte leeromgeving vormgeven en invulling geven aan loopbaanontwikkeling van leerlingen en deelnemers. Veel (v)mbo-opleidingen worstelen echter met vragen rondom dit thema. Het Netwerk Loopbaanontwikkeling biedt uitkomst.
         
 • Platform MVT mbo en hbo
  Dit platform biedt coördinatoren, managers en MVT-docenten al enkele jaren de mogelijkheid om ervaringen en ideeën uit te wisselen, kennis te maken met nieuwe concepten en instrumenten en hun visie op taalbeleid aan te scherpen. CINOP  Advies participeert ook in een soortgelijk, Europees netwerk: het ICC Europe.

 

Zoeken