Een Leven Lang Leren als rode draad

CINOP Advies voelt zich sterk verbonden met het concept van Leven Lang Leren. Dit is de rode draad in ons werk en onze organisatie.

Als onderwijs- en opleidingskundig adviesbureau zorgt CINOP Advies voor het verbeteren en vernieuwen van het beroepsonderwijs, beroepsopleidingen en volwasseneneducatie. Dit doen wij voor overheden, scholen, maatschappelijke instanties en het bedrijfsleven.

Talent stimuleren

Met onze projecten en expertise leveren wij een bijdrage aan de maatschappelijke ontwikkeling. Dat doen wij door talent te stimuleren, onderwijs en opleidingen voor vakmensen te verbeteren, de inzetbaarheid van werknemers te vergroten en kwetsbare individuen te laten meedoen in de samenleving.

Leven Lang Leren

De gedachte van een Leven Lang Leren vormt daarbij de rode draad. Wij geloven in het talent van iedereen en zijn er van overtuigd dat een mens op verschillende manieren en momenten in zijn leven blijft leren. Op school, thuis en op de werkplek. Denk aan de (oudere) werknemer op de werkvloer, de inburgeraar die Nederlands wil spreken en de leerling die extra zorg of gewoon goed onderwijs nodig heeft. Dat zijn de mensen waar wij het uiteindelijk voor doen.

Kernwaarden
Voor onze klanten en relaties willen wij een deskundige, betrouwbare en onafhankelijke partner zijn, die gaat voor het leveren van duurzame en werkende oplossingen van hoge kwaliteit.

Onze kernwaarden:

 • Maatschappelijk betrokken

  Wij zijn geïnspireerd door vraagstukken over leren in het beroepsonderwijs, leren in het werk en hoe wij mensen mee kunnen laten doen in de samenleving.
 • Ondernemend en innoverend

  Wij hebben de ambitie om – samen met onze klanten – nieuwe concepten of innovatieve leeroplossingen te creëren.
 • Meedenkend en betrouwbaar

  Onze werkwijze met klanten kenmerkt zich door professionele samenwerking, het streven naar partnership en het zoeken naar gezamenlijke oplossingen.
 • Duurzaamheid en mvo

  CINOP streeft naar duurzaam ondernemen. Mede door een partnerschap met UAF leveren wij een bijdrage aan ‘People, Planet & Profit’.


Connected learning

Ook in de toekomst wil CINOP Advies een verbindende en vernieuwende partner zijn. Wij proberen altijd mensen, agenda’s en ideeën te verbinden en zorgen voor wisselwerking tussen verschillende vakgebieden, sectoren en ketens. Het liefst op verschillende niveaus: van bestuurskamer (strategie), naar management (tactiek) en werkvloer (operationeel).
Zoeken

Downloads