Examen screenen

Kwaliteit in eigen hand! Als scholen zélf in staat zijn om de kwaliteit van de ontwikkelde examens te beoordelen, dan kunnen ze sturen op examens, die betrouwbaar, valide en transparant zijn. Examens die – kort of lang geleden – zijn ontwikkeld, kunnen kritisch worden bekeken door zogenoemde externe of interne ‘screeners’. Zij werken met een checklist die aansluit bij algemene toetstechnische eisen, eigen kwaliteitseisen en het waarderingskader van de Inspectie. De screeners stellen feedback op waarmee een ontwikkelaar aan de slag kan. In deze training leren screeners ‘on-the-job’ van externe experts, zodat zij binnen verschillende afdelingen van de instelling blijvend een bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van de examens.

Inhoud
In deze training komen de volgende onderwerpen aan bod:
 • Visie op examinering en kwaliteit van examens.
 • Verkenning van landelijke kaders, algemene toetstechnische eisen, de Procesarchitectuur Examinering, de PDCA-cyclus, betrokkenheid werkveld.
 • De eigen instellings- of beroeps- of afdelingskwaliteitseisen. Bijvoorbeeld zoals opgesteld in het handboek examinering.
 • Taken en verantwoordelijkheden van de screener.
 • Het beoordelen van de kwaliteit van examenproducten op basis van een checklist.
 • Het verwoorden van feedback.
 • Reflecteren op de eigen competenties en valkuilen.

Voor wie is de training?

Onderwijs- en examenprofessionals in het mbo.

Duur van de training
1 dag (met optioneel een tweede dag ter verdieping of opfrissing: tegen meerprijs).

Kosten
€ 1.850,- per groep (maximaal 15 deelnemers), btw-vrij.

Optioneel (meerprijs) kan de trainer van tevoren een deel van het materiaal screenen en voorzien van feedback. Dit helpt de deelnemers om extra inzicht te krijgen in de manier waarop een ervaren screener kijkt naar de kwaliteit van de examens. Ook levert dit informatie op ter verbetering van de examens.

Wat levert het op?
Aan het einde van de dag zijn de screeners in staat om ook voor andere opleidingen een screening uit te voeren en ontwikkelaars van feedback te voorzien.

Werkwijze
Onder begeleiding van de trainer screenen de deelnemers examenproducten die in de eigen instelling zijn ontwikkeld. Zij doen dit met behulp van een (eigen of aangereikte) checklist. De ervaring van de screeners wordt gespiegeld aan de theorie over toetstechniek, instellingseigen kwaliteitseisen, visie en landelijke kaders. Zo werken de deelnemers toe naar een gescreend examen, voorzien van duidelijke, bruikbare feedback voor examenconstructeurs of de examencommissie.

Nazorg
Na afloop evalueert de trainer het leerproces en de opbrengst. Deze evaluatie wordt teruggekoppeld aan de opdrachtgever.

Bewijs van deelname
Deelnemers ontvangen een bewijs van deelname, mits voldaan is aan het volgende:
 • Alle opdrachten voorafgaand aan dag 1 dienen gemaakt en ingeleverd te zijn.
 • De deelnemer is 100% aanwezig bij de fysieke bijeenkomsten.

Wellicht ook interessant
Om de kwaliteit van uw examens te borgen en te vergroten, bieden wij ook aan:
 • een training voor constructeurs en/of vaststellers;
 • personal coaching van interne screeners, constructeurs en vaststellers on the job;
 • een intervisiebijeenkomst onder begeleiding van de betrokken trainer.

Informatie en aanmelding
Neem contact op met 073-6800800 of e-mail naar cinopacademie@cinop.nl.


< Terug naar overzicht trainingsaanbod 2016-2017
Zoeken

Downloads

Contactpersoon

 Rena Punt
Rena Punt
Senior consultant
06-51811461