Toetsing en examinering voor onderwijsteams

Iedere docent heeft te maken toetsing en examinering. Als team, college en school ben je gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit. Medewerkers die een actieve rol hebben in het examenproces, zoals assessor of lid examencommissie, doen regelmatig mee aan trainingen of coachingstrajecten. Maar hun collega’s zonder directe taak in het examenproces zijn vaak minder deskundig op het gebied van toetsing en examinering. Ook in de opleiding tot docent, zowel de initiële lerarenopleiding als PDG-trajecten, blijkt het een onderbelicht thema.
Deze training is bedoeld om het gehele team dezelfde kennisbasis mee te geven en toetsing en examinering meer een gedeelde verantwoordelijkheid te maken. Hoe kun je de studenten samen optimaal begeleiden en hun kennis en kunde belonen, gebruik makend van toetsing en examinering?


Inhoud
De volgende onderwerpen komen aan bod:
  • Visie van het team op toetsing en examinering.
  • Kennismaking met de toetscyclus, de Procesarchitectuur Examinering, de werkwijze en het onderzoekskader van de Inspectie van het Onderwijs.
  • Dilemma’s bij toetsconstructie en –afname.
  • Kritische praktijksituaties die vragen om professioneel handelen van docenten.

Voor wie is de training?
Het gehele onderwijsteam – eventueel aangevuld met directie en/of beleidsmedewerkers. Ook externe medewerkers zoals praktijkopleiders zijn welkom (uiteraard in overleg met de opdrachtgever). De training is bedoeld voor teams in het mbo.

Duur van de training
1 dag.

Kosten
€ 1.850,- per groep, btw-vrij (groepsomvang afhankelijk van teamgrootte. Richtlijn:
maximaal 15 personen).

Wat levert het op?
Na deelname aan de basistraining toetsing en examinering hebben de teamleden:
  • Een beknopte gedeelde visie op toetsing en examinering opgesteld.
  • Inzicht in de functie en mogelijkheden van toetsen en examens in het onderwijsproces.
  • Zicht op de eigen bijdrage aan de kwaliteit van examinering en toetsing.
  • Basiskennis over toetsen en examens, de toetscyclus en de Procesarchitectuur Examinering (van intake tot en met diplomering) en de werkwijze van de inspectie.
  • Basiskennis over beleid rondom examinering om op basis van kaders, procedures en afspraken binnen eigen instelling zijn/haar bijdrage te leveren aan een goed examenproces.

Werkwijze
Deze training bestaat uit een combinatie van theorie, praktische voorbeelden en zelf aan de slag gaan met eigen casuïstiek.

Nazorg
De training wordt na afloopt geëvalueerd met de deelnemers. De evaluatie wordt teruggekoppeld aan de opdrachtgever.

Bewijs van deelname
Deelnemers ontvangen een bewijs van deelname, mits voldaan is aan het volgende:
  • De deelnemer is 100% aanwezig bij de fysieke bijeenkomsten.

Wellicht ook interessant
Naast deze training kunnen wij u ook verder helpen met andere diensten rondom Examinering. Bijvoorbeeld coaching en training voor medewerkers die een specifieke taak of rol hebben in het examenproces, zoals examenconstructeurs, assessoren en leden van examencommissies. Daarnaast begeleiden wij teams op andere inhoudelijke thema’s (zoals curriculumontwikkeling of kwaliteitsborging) – vaak in combinatie met procesgerichte teamontwikkeling.

Informatie en aanmelding
Neem contact op met 073-6800800 of e-mail naar cinopacademie@cinop.nl.


< Terug naar overzicht trainingsaanbod 2016-2017
Zoeken

Contactpersoon

 Rena Punt
Rena Punt
Senior consultant
06-51811461