Examenconstructeur en -vaststeller Moderne Vreemde Talen

Engels en ook de andere Moderne Vreemde Talen (MVT) vereisen eigen taalexamens. Hoe pakt u dit aan? Voor lezen en luisteren kiest u misschien liever voor inkoop van examens, maar Spreken, Gesprekken voeren en Schrijven lenen zich uitstekend voor een eigen instellingsexamen dat zoveel mogelijk is afgestemd op de beroepscontext – of u nu generieke examens wilt ontwikkelen of beroepsspecifieke. Hoe ontwerpt u een dergelijk instellingsexamen? Aan welke kwaliteitseisen moet het voldoen? Hoe stelt u een taalexamen vast? Deze training biedt handvatten, voorbeelden en de kans om zelf aan de slag te gaan.

Inhoud
In de driedaagse training komen de volgende onderwerpen aan bod:
 • Verkennen van de interne en externe kwaliteitseisen ten aanzien van taalexamens in het mbo aan de hand van landelijke kaders en het Referentiekader MVT in het mbo.
 • Het screenen van beschikbare taalexamens op bruikbaarheid en opstellen van actieplan voor de bijstelling en/of constructie van kwalificerende toetsen.
 • Het construeren c.q. het schrijven van taalexamens (Spreken, Gesprekken voeren en Schrijven) voor het eigen opleidingscluster of opleiding met gebruikmaking van handleiding en de voorbeelden en formats van het Steunpunt Taal en Rekenen mbo.
 • Het vaststellen van taalexamens m.b.v. het vaststellingsformulier van de instelling of een landelijk formulier.

Voor wie is de training?

Docenten MVT in het mbo.

Duur van de training
3 dagen.

Kosten
€ 5.550,- per groep (maximaal 15 deelnemers), btw-vrij.

Wat levert het op?
 • Kennis van en inzicht in de kwaliteitseisen ten aanzien van taalexamens en handvatten voor praktische uitwerking.
 • Actieplan voor bijstelling en/of constructie van taalexamens.
 • Minimaal 1 (concept) taalexamen MVT (Spreken, Gesprekken voeren en Schrijven), inclusief:
 • examenmatrijs;
 • beoordelingsmodel;
 • deelnemersinstructies;
 • beoordelaarsinstructies met cesuur, waardering en normering;
 • korte verantwoording van de opzet.

Werkwijze
Tijdens de training worden presentaties gegeven, discussies gevoerd, in groepjes gewerkt en werkt iedere deelnemer individueel aan zijn of haar eigen taalexamen. Ook tussen de bijeenkomsten in krijgen de deelnemers ontwikkel-opdrachten waar de trainer in de vervolgbijeenkomst op terugkomt.
We maken gebruik van het handboek examinering van de eigen instelling en de voorbeeld instellings-examens MVT die door CINOP Advies voor het Steunpunt Taal en Rekenen mbo zijn ontwikkeld. Tijdens het vaststellen gebruiken we het vaststellingsformulier van de instelling of een landelijk vaststellingsformulier.

Coaching on the job
Docenten met ervaring op het gebied van toetsconstructie en voldoende kennis van het ERK kunnen ook in een korter traject ‘on the job’ worden begeleid.

Nazorg
Na afloop evalueert de trainer met de deelnemers het leerproces en de opbrengst. Deze evaluatie wordt teruggekoppeld aan de opdrachtgever.

Bewijs van deelname

Deelnemers ontvangen een bewijs van deelname, mits voldaan is aan het volgende:
 • Alle opdrachten voorafgaand aan dag 1 dienen gemaakt en ingeleverd te zijn.
 • De deelnemer is 100% aanwezig bij de fysieke bijeenkomsten.

Wellicht ook interessant

Als constructeur bent u vaak ook betrokken bij het beoordelen van taalprestaties. De CINOP Academie biedt training Taalassessor MVT aan. Daarnaast bieden wij diverse didactische en vakinhoudelijke begeleidingstrajecten op maat, waarbij gewerkt wordt aan een effectief curriculum voor het taalonderwijs binnen de instelling en/of opleiding.

Informatie en aanmelding

Neem contact op met 073-6800800 of e-mail naar cinopacademie@cinop.nl.


< Terug naar overzicht trainingsaanbod 2016-2017
Zoeken

Contactpersoon

 Rena Punt
Rena Punt
Senior consultant
06-51811461